...

Systemy przeciwpożarowe – wymagania firm ubezpieczeniowych

system-przeciwpożarowy-ubezpieczenie

Firmy ubezpieczeniowe zapewniając swoim klientom ochronę kalkulują ryzyko, co jest podstawą nie tylko do ustalenia składki, ale również podjęcia decyzji, czy dany budynek zostanie ubezpieczony. W wielu przypadkach obiekt musi spełniać dodatkowe wymagania, wśród których często wymienia się posiadanie systemu sygnalizacji pożaru. Dlaczego firmy ubezpieczeniowe wymagają doposażenia obiektu w system przeciwpożarowy? Jakie korzyści zyska firma, która zdecyduje się na takie rozwiązanie? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Systemy przeciwpożarowe

Dlaczego firmy ubezpieczeniowe wymagają doposażenia obiektu w systemy przeciwpożarowe?

Jak wspomniano we wstępie firmy ubezpieczeniowe w przypadku ubezpieczeń budynków przemysłowych i firmowych coraz częściej wymagają od ich właścicieli wyposażenia tych obiektów w system przeciwpożarowy. Z czego to wynika? Przede wszystkim z kalkulacji ryzyka, ponieważ w statystykach prowadzonych przez ubezpieczycieli widnieje coraz większa ilość wypłat odszkodowań z tytułu pożarów w obiektach. Co więcej, coraz wyższa jest również ich kwota, co wynika z faktu, że ubezpieczane budynki są coraz nowocześniejsze oraz wyposażone w drogą i skomplikowaną technologię. Poza tym ubezpieczeniem objęte jest również mienie przechowywane w budynku, a co za tym idzie firma ubezpieczeniowa może odpowiadać również za starty z tytułu zerwania łańcucha dostaw, czy przestojów produkcyjnych. W wielu przypadkach mogą być one równie wysokie, co odszkodowanie za szkody powstałe w samym budynku. Dlaczego jeszcze ubezpieczyciele żądają zabezpieczeń przeciwpożarowych? Przede wszystkim dlatego, że chcą być konkurencyjni, a w przypadku braku systemu przeciwpożarowego składka za polisę mogłaby być kolosalna, a w niektórych sytuacjach ryzyko objęcia ochroną byłoby zwyczajnie zbyt duże. W tym miejscu warto zaznaczyć, że w większości przypadków koszt wykonania instalacji przeciwpożarowej to jedynie kilka procent kosztu polisy bez tego typu instalacji.

Systemy przeciwpożarowe

Co zrobić po otrzymaniu wytycznych dot. wyposażenia w systemy przeciwpożarowe od ubezpieczyciela lub brokera ubezpieczeniowego?

Warto mieć świadomość, że w sytuacji, gdy ubezpieczyciel lub broker ubezpieczeniowy wymaga wyposażenia obiektu w system sygnalizacji pożaru właściciel firmy otrzymuje wytyczne w tym zakresie. To na ich podstawie należy opracować ogólną koncepcję oraz projekt systemu sygnalizacji pożaru, w czym pomaga rzeczoznawca ds. przeciwpożarowych. Następnym krokiem jest wykonanie instalacji przeciwpożarowej oraz opracowanie dokumentacji powykonawczej, która potwierdza, że wszystko jest zgodne ze stworzonym wcześniej projektem. Bardzo ważną kwestią jest również przeszkolenie pracowników obiektu z zakresu obsługi systemu przeciwpożarowego, co sprawi, że będą oni wiedzieli w jaki sposób się zachować w przypadku nagłego zdarzenia. Oczywiście konieczne są również regularne przeglądy systemów pożarowych, które stanowią nie tylko wymóg ubezpieczyciela, ale również gwarantują, że instalacja przeciwpożarowa będzie działała prawidłowo.

Systemy przeciwpożarowe

Co daje instalacja systemu przeciwpożarowego?

Zainstalowanie systemu przeciwpożarowego w obiektach firmowych przynosi przedsiębiorcy wiele korzyści. Najbardziej oczywiste jest z pewnością podniesienie poziomu bezpieczeństwa, zarówno obiektu, jak i znajdujących się w nim pracowników. W efekcie przekłada się to również na realne oszczędności finansowe, które wynikają z niższej składki za ubezpieczenie. Warto również wskazać fakt, że ubezpieczyciele chętnie obejmują ochroną obiekty, które są wyposażone w system sygnalizacji pożaru, a co za tym idzie przedsiębiorca może wybrać najlepszą ofertę. Czy to już wszystkie zalety posiadania systemu pożarowego? Oczywiście, że nie, ponieważ należy wymienić także podniesienie poziomu konkurencyjności dla obecnych i przyszłych kontrahentów, co przekłada się na większe zyski.

Podsumowując należy stwierdzić, że warto spełnić wymagania firm ubezpieczeniowych dotyczące systemu przeciwpożarowego, ponieważ nie tylko uzyskuje się w ten sposób zdecydowanie niższą składkę za polisę, ale również realnie podnosi bezpieczeństwo obiektu. W niektórych przypadkach jest to wręcz konieczne, by budynek został objęty ochroną.

Najnowsze artykuły:

Systemy Sygnalizacji Pożaru

Jak działa i z jakich elementów zbudowany jest System Sygnalizacji Pożaru.

W dużym skrócie system sygnalizacji pożaru służy do wykrywania zagrożenia pożarowego, sygnalizowania i powiadamiania o pożarze oraz wykonywania funkcji sterujących pozostałymi urządzeniami przeciwpożarowymi zainstalowanymi na obiekcie. W poniższym artykule postaramy się przybliżyć dokładną budowę systemu sygnalizacji pożaru. Przedstawimy również sposób działania jego najważniejszych elementów.

Czytaj Więcej »
Bezpieczeństwo pożarowe budynków

Bezpieczeństwo pożarowe budynków – normy, przepisy, wymagania

Kwestie bezpieczeństwa pożarowego budynków reguluje przede wszystkim rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Kluczowymi kwestiami, które projektant musi wziąć pod uwagę projektując budynek, to klasa ZL, PM lub IN, czyli podział budynków ze względu na bezpieczeństwo pożarowe oraz ich wymagana odporność pożarowa (A do E) zależna od wysokości. Z kolei na etapie użytkowania budynku za bezpieczeństwo przed zagrożeniem pożarowym odpowiada osoba fizyczna lub prawna użytkująca budynek.

Czytaj Więcej »

MASZ WIĘCIEJ PYTAŃ ?

 a nasz inżynier ds. bezpieczeństwa pożarowego dobierze i wyceni rozwiązanie odpowiednie dla Ciebie

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.