...

Ekspertyzy Stanu Ochrony Przeciwpożarowej

Sporządzamy ekspertyzy przeciwpożarowe oraz występujemy w imieniu inwestorów i właścicieli budynków do komendantów wojewódzkich PSP w celu ich uzgodnienia i uzyskania odstępstw od obowiązujących przepisów.
Ekspertyzy przeciwpożarowe

Ekspertyzy mogą być pomocne, gdyż w niektórych przypadkach pozwalają ograniczyć wydatki, przy jednoczesnym zapewnieniu wymaganego poziomu bezpieczeństwa w budynkach.

 Co to jest ekspertyza przeciwpożarowa?

 
Ekspertyza ppoż., to dokument, który umożliwia zastosowanie zamiennych rozwiązań w stosunku do obowiązujących przepisów, w celu dostosowania obiektów pod względem bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Ekspertyzę przeciwpożarową sporządza rzeczoznawca ppoż., znajdziemy w niej wykaz wszystkich, ewentualnych nieprawidłowości i propozycję rozwiązań zamiennych. Na podstawie ekspertyzy Komendant Wojewódzki PSP może udzielić lub nie udzielić zgody na adaptację budynku, albo udzielić zgody na zastosowanie rozwiązań zamiennych pod warunkiem spełnienia dodatkowych wymagań.

Zgodnie z przepisami Komendy Wojewódzkie PSP mają 30 dni ( w niektórych, uzasadnionych przypadkach czas ten przedłuża się do 60 dni) na wydanie postanowienia.

Kiedy sporządza się ekspertyzy ppoż?

Ekspertyzy przeciwpożarowe sporządza się na wniosek inwestora lub właściciela budynku, najczęściej w kilku określonych przypadkach, czyli gdy:

  • w razie przebudowy lub rozbudowy budynku
  • następuje zmiana sposobu użytkowania
  • kiedy budynek stwarza zagrożenie dla życia.

Dobrze przygotowana ekspertyza powinna zawierać:

  1. zakres, przedmiot i podstawę opracowania
  2. opis techniczny budynku
  3. Ustalenia formalne i prawne
  4. analizę stanu zabezpieczeń ppoż.
  5. propozycję rozwiązań zastępczych
  6. podsumowanie i szacunkowy kosztorys dostosowania budynku
  7. zakres niezgodności, analiza i ocena zastosowanych rozwiązań zastępczych oraz harmonogram ich wykonania

Ekspertyzy Stanu Ochrony Przeciwpożarowej od INTelectro

 
Czas wykonania ekspertyzy oraz cena usługi są uzależnione od wielkości i przeznaczenia budynku, oraz jego skomplikowania. W INTelectro wyceniamy czas realizacji i cenę ekspertyzy ppoż., indywidualnie dla każdego klienta, jeżeli interesują Cię informacje na ten temat, skontaktuj się z nami.

MASZ WIĘCIEJ PYTAŃ ?

 a nasz inżynier ds. bezpieczeństwa pożarowego dobierze i wyceni rozwiązanie odpowiednie dla Ciebie

NASZE DOŚWIADCZENIE W LICZBACH

0 +
LAT NA RYNKU
0 +
ZADOWOLONYCH KLIENTÓW
0 +
m2 ZABEZPIECZONYCH POWIERZCHNI

Firmy, które nam zaufały

Poznaj firmy, które obdarzyły nas zaufaniem i powierzyły nam kwestie bezpieczeństwa.
Współpracowaliśmy z wieloma przedsiębiorstwami, dla których opracowywaliśmy różnego rodzaju dokumentacje,
audyty i świadczyliśmy usługi z zakresu bezpieczeństwa pożarowego. Poniżej znajdziesz nazwy firm naszych klientów.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.