...

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Opracowujemy instrukcje pożarowe ze wszystkimi niezbędnymi elementami ochrony przeciwpożarowej, które spełniają wymogi Państwowej Straży Pożarnej.
Co to jest ochrona przeciwpożarowa?

Jakie urządzenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej muszą znajdować się w danym budynku? Jak ewakuować się z publicznych obiektów budowlanych, a jak z budynków zamieszkania zbiorowego? Jak zapoznać zatrudnionych pracowników z zasadami bezpieczeństwa pożarowego? Na te wszystkie i wiele innych pytań odpowiada Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego.

W systemypozarowe-24.pl zajmiemy się opracowaniem Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego ze wszystkimi niezbędnymi elementami ochrony przeciwpożarowej. Zarówno dokumentacja, jak i montowane przez nas zabezpieczenia spełniają wymogi Państwowej Straży Pożarnej.

Jak przygotować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego – podstawa prawna

Dokumentacja dotycząca ochrony przeciwpożarowej musi być opracowana zgodnie z obowiązującymi normami prawa. Żeby spełnić wszystkie wymagania formalne, podejmij współprace z firmą, która projektowaniem i wdrażaniem zabezpieczeń przeciwpożarowych zajmuje się od lat. Każda Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego stworzona przez inżynierów z systemypozarowe-24.pl jest oparta na wieloletnim doświadczeniu i praktycznej branżowej wiedzy.

Przechodząc do konkretów – gdzie należy szukać wytycznych, tworząc Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego? Obowiązek opracowania takiego dokumentu pochodzi z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Zgodnie z art. 6 zapewnienie i wdrożenie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego budynku jest zadaniem właścicieli, zarządców lub użytkowników obiektów (albo części obiektów), które tworzą odrębne strefy pożarowe i przeznaczono je do pełnienia jednej z poniższych funkcji:

 • użyteczności publicznej,
 • zamieszkania zbiorowego,
 • magazynowania,
 • produkcji,
 • czynności inwentarskich.

Jeśli więc jesteś zarządcą, właścicielem lub użytkownikiem odpowiedzialnym za ochronę przeciwpożarową w jednym z powyższych rodzajów obiektów, to idealnie trafiłeś! Instrukcja przeciwpożarowa budynku to Twoja odpowiedzialność, ale nie musisz zajmować się jej opracowaniem. Potrzebujesz do tego specjalistów, którzy znają się na zabezpieczeniach przeciwpożarowych w każdej przestrzeni.

Kiedy należy zlecić sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego?

Czy instrukcja przeciwpożarowa magazynu, szkoły, bloku, banku czy innego typu obiektu wymienionego wyżej jest wymagana zawsze? Niezupełnie – Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego wdraża się w obiektach lub strefach pożarowych, jeśli:

 • występuje tam strefa zagrożenia wybuchem;
 • kubatura brutto obiektu/strefy pożarowej lub obiektu innego niż budynek (np. składowisko śmieci) przekracza 1000 m3 (z wyjątkiem budynków inwentarskich);
 • kubatura brutto budynku inwentarskiego przekracza 1500 m3 .

Instrukcja pożarowa musi być opracowana przed oddaniem obiektu do użytku. Stworzenie takiego dokumentu na podstawie specyfiki i przeznaczenia konkretnego budynku przyniesie wiele korzyści zarówno zarządcy czy właścicielowi, jak i wszystkim użytkownikom obiektu. Jak?

 • Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego „stoi na straży” ochrony obiektu przed ogniem. Wyjaśnia, jak się zachować i użyć zabezpieczeń przeciwpożarowych w sytuacji zagrożenia. Każdy, kto się z nią zapozna, istotnie podnosi poziom bezpieczeństwa – nie tylko swojego, ale też innych osób przebywających w budynku.
 • Firma ubezpieczająca obiekt od skutków pożaru sprawdzi, czy w budynku znajduje się Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego. To wymóg, bez którego nie dojdzie do wypłaty odszkodowania, więc instrukcja ppoż. jest bardzo istotna z finansowego punktu widzenia.
 • Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego szkoły, szpitala, biurowca itd. to także pomocniczy dokument dla jednostek straży pożarnej i służb ratowniczych. Przekazuje się ją do odpowiedniego Komendanta Miejskiego/Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej i na jej podstawie można lepiej zorganizować akcje gaśnicze i ratownicze na terenie obiektu.
instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Instrukcja przeciwpożarowa – co w niej znajdziesz?

Art. 6 ust 1. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów wskazuje również, jaka powinna być treść Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego. Dokument powinien zawierać:

 • warunki ochrony przeciwpożarowej dopasowane do przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania i warunków technicznych obiektu;
 • wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i konserwacji;
 • sposoby postępowania na wypadek pożaru i innych zagrożeń;
 • sposoby zabezpieczenia przewidzianych prac niebezpiecznych pod względem pożarowym;
 • warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;
 • sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji;
 • zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących stałymi użytkownikami obiektu;
 • plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem graficznych danych dotyczących w szczególności:
  • powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji budynku,
  • odległości od sąsiadujących obiektów,
  • parametrów pożarowych występujących substancji palnych,
  • występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefach pożarowych,
  • kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach,
  • lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem,
  • podziału obiektu na strefy pożarowe,
  • warunków ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych,
  • miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,
  • wskazania dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych,
  • hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych,
  • dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony;
 • wskazanie osób lub podmiotów opracowujących instrukcję.

Jak widać na powyższej liście, instrukcja ogólna przeciwpożarowa to niezwykle ważne i szczegółowe źródło wiedzy o tym, jak postępować w sytuacji zagrożenia – gdzie się ewakuować, jak znaleźć i użyć sprzętu gaśniczego. itd. Zawiera część opisową i graficzną, którą również wykonają nasi specjaliści. Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego podnosi poziom ochrony ppoż. osób w budynkach przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, a także produkcji, magazynowania czy prowadzenia inwentarza.

Niezależnie od tego, dla jakiego obiektu potrzebujesz instrukcji ppoż., zgłoś się do nas. Wieloletnie doświadczenie w tworzeniu dokumentacji przeciwpożarowej i szkoleniach ze sposobów postępowania na wypadek pożaru to nasz największy atut, ale do żadnego zlecenia nie podchodzimy szablonowo. Warunki ochrony przeciwpożarowej są zawsze dopasowane do konkretnego obiektu.

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego – aktualizacja

Oprócz tego, co powinna zawierać Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego, należy wiedzieć jeszcze, co ile trzeba ją aktualizować. Jeśli warunki ochrony przeciwpożarowej w obiekcie się nie zmieniają, taką aktualizację robi się minimum raz na dwa lata. Odpowiada za to – tak jak za sporządzenie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego – zarządca lub właściciel obiektu. Najlepiej zlecić ją tej samej firmie, która zajęła się opracowaniem dokumenty. W systemypozarowe-24.pl przygotujemy dla Ciebie instrukcję ppoż., a następnie będziemy ją systematycznie aktualizować zgodnie z obowiązującym prawem.

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego budynku biurowego, mieszkalnego czy przemysłowego musi być poddawana okresowej aktualizacji, ale to nie wszystko. Odnowienie instrukcji przeprowadza się też wtedy, gdy zmieni się sposób użytkowania obiektu lub proces technologiczny, a w konsekwencji zmienią się też warunki ochrony przeciwpożarowej w budynku.

Usługi systemypozarowe-24.pl obejmują nie tylko tworzenie instrukcji ppoż., ale też innych dokumentów związanych z ochronią obiektów i ludzi przed ogniem – opracowujemy plany ewakuacji, projekty instalacji ppoż. czy ekspertyzy ppoż. Zajmujemy się nie tylko samym projektowaniem, ale też montażem nowoczesnych zabezpieczeń przeciwpożarowych, takich jak systemy sygnalizacji pożaru, czy systemy DSO.

Wdrażamy instrukcję bezpieczeństwa pożarowego

Co dalej, kiedy już opracujemy instrukcję bezpieczeństwa pożarowego dopasowaną do warunków technicznych obiektu? Jak mówi rozporządzenie – zapoznaj innych z treścią przedmiotowej instrukcji. Innymi słowy, musimy przeszkolić osoby korzystające z obiektu, tak by mogły stosować zasady zawarte w instrukcji w sytuacji prawdziwego zagrożenia.

instrukcja ppoż
instrukcja przeciwpożarowa

W tworzeniu dokumentacji przeciwpożarowej nie chodzi tylko o spełnienie prawnego obowiązku – najważniejsza jest ochrona ludzkiego zdrowia i życia, dlatego każdy powinien przyswoić najważniejsze informacje zawarte w instrukcji ppoż. Kluczowe są sposoby postępowania na wypadek pożaru, czyli przede wszystkim ewakuacja na miejsce zbiórki i używanie sprzętu gaśniczego.

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego – cena

Koszt opracowania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego poznasz, gdy skonsultujemy wszystkie istotne kwestie, czyli wielkość powierzchni użytkowej, liczbę pięter i przeznaczenie obiektu. To one determinują cenę stworzenia dokumentacji.

To jednak nie wszystko, co dla Ciebie przygotowaliśmy – zajmujemy się instalacjami przeciwpożarowymi od A do Z. Zaprojektujemy wszystkie zabezpieczenia przeciwpożarowe dla Twojego budynku, a następnie zamontujemy je i zaprogramujemy centralę. Kolejny plus – po zleceniu będziesz objęty opieką posprzedażową, a my będziemy kontrolować stan wszystkich urządzeń i dbać o systematyczne przeglądy i konserwację. Brzmi dobrze? Zapraszamy do kontaktu z systemypozarowe-24.pl.

MASZ WIĘCIEJ PYTAŃ ?

 a nasz inżynier ds. bezpieczeństwa pożarowego dobierze i wyceni rozwiązanie odpowiednie dla Ciebie

NASZE DOŚWIADCZENIE W LICZBACH

0 +
LAT NA RYNKU
0 +
ZADOWOLONYCH KLIENTÓW
0 +
m2 ZABEZPIECZONYCH POWIERZCHNI

Firmy, które nam zaufały

Poznaj firmy, które obdarzyły nas zaufaniem i powierzyły nam kwestie bezpieczeństwa.
Współpracowaliśmy z wieloma przedsiębiorstwami, dla których opracowywaliśmy różnego rodzaju dokumentacje,
audyty i świadczyliśmy usługi z zakresu bezpieczeństwa pożarowego. Poniżej znajdziesz nazwy firm naszych klientów.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.