...

Plan ewakuacji

Wykonujemy plany ewakuacyjne służące do ochrony przeciwpożarowej, które mają za zadanie zwiększać bezpieczeństwo w razie zagrożenia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, plany ewakuacyjne są wymagane w:
plan ewakuacji

Kiedy w budynku wybucha pożar, szybka i bezpieczna ewakuacja jest kluczowa dla ochrony zdrowia i życia osób przebywających w obiekcie. Żeby ucieczka z miejsca zagrożenia była intuicyjna, wcześniej trzeba opracować szczegółowy i czytelny plan ewakuacji. Taka graficzna dokumentacja musi być stworzona przez specjalistów pożarnictwa, którzy dostosują ją do obowiązujących przepisów i procedur.

W systemypożarowe-24.pl zajmiemy się planem ewakuacji budynku biurowego, hotelu, szkoły, szpitala i każdego innego obiektu – porozmawiajmy o ochronie przeciwpożarowej!

Plan ewakuacji budynku – co musisz wiedzieć?

Plan ewakuacji można porównać do mapy – znajdziesz na nim drogi ewakuacyjne, którymi można się poruszać, żeby bezpiecznie opuścić dany budynek w sytuacji zagrożenia – np. wybuchu pożaru. Nie ma uniwersalnego planu ewakuacji – to graficzna plansza, którą tworzymy dla konkretnego budynku, bo trzeba w niej uwzględnić jego specyfikę.

Co więcej – plany ewakuacji opracowuje się osobno dla każdej kondygnacji! Tylko tak można zapewnić użytkowników obiektu o najwyższym poziomie ochrony przeciwpożarowej. Można również wzbogacić obiekt o plany ewakuacji dla terenów, które leżą wokół niego – wszystko zależy od Twoich wymagań i potrzeb, które są dla nas priorytetem.

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego a plan ewakuacji obiektu

Plansza z planem ewakuacyjnym to jeden z elementów Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego. Każda instrukcja ppoż. ma część opisową i graficzną – w niej właśnie znajdują się plany obiektów oraz mapa dróg ewakuacyjnych i inne wskazówki niezbędne do bezpiecznej reakcji na zagrożenie.

Instrukcję Bezpieczeństwa pożarowego i plan ewakuacyjny musi zapewnić właściciel lub zarządca budynku – zależy, kogo wskazuje umowa korzystania z obiektu. Należy do nich obowiązek wdrożenia skutecznej ochrony ppoż. To jednak nie oznacza, że oni muszą sporządzić taką dokumentację – tym zajmą się eksperci do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych z systemypożarowe-24.pl.

plan ewakuacji

Plany ewakuacji – podstawa prawna

Zarówno instrukcja pożarowa, jak i plan ewakuacyjny budynku są regulowane przez Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Plany ewakuacyjne dla szkół sporządza się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

W przypadku muzeów plan ewakuacyjny budynku reguluje Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów w muzeach przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym zniszczeniem lub utratą zbiorów oraz sposobów przygotowania zbiorów do ewakuacji w razie powstania zagrożenia.

Plany ewakuacji dla hoteli są natomiast oparte na zaleceniach Rady 86/666/EWG w sprawie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w istniejących hotelach.

Plan ewakuacji na podstawie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego – co w nim znajdziesz?

Drogi ewakuacyjne to niejedyny element, który trzeba obowiązkowo zawrzeć w tym dokumencie. Oprócz tego możemy uwzględnić w nim:

 • wyjścia ewakuacyjne,
 • miejsca zbiórek,
 • rozmieszczenie sprzętu gaśniczego,
 • instrukcję BHP,
 • wykaz ważnych telefonów.

Ponadto instrukcja pożarowa z planem ewakuacyjnym musi podawać informacje o konstrukcji budynku, takie jak odległość od obiektów sąsiadujących, kategoria zagrożenia ludzi na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach czy sposoby zapoznania użytkowników obiektu z instrukcją ppoż.

Kolejny element dokumentacji graficznej to lokalizacja urządzeń przeciwpożarowych, gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo, źródeł wody do celów przeciwpożarowych czy elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi.

W planie ewakuacyjnym muszą znaleźć się szczegółowe instrukcje postępowania po wybuchu pożaru. Po zapoznaniu się z dokumentem każdy użytkownik obiektu powinien wiedzieć, w którą stronę udać się z dowolnego pomieszczenie w budynku, żeby jak najszybciej i najbezpieczniej znaleźć się na określonym miejscu zbiórki. Czytelnie opracowane plany ewakuacyjne wywiesza się w widocznym miejscu, żeby ułatwić nie tylko ewakuację, ale też prowadzenie akcji ratowniczej i gaśniczej.

Zasady przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji

Wspomniane wyżej Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów wskazuje, że w obiektach przeznaczonych dla ludzi trzeba zapewnić odpowiednie warunki ewakuacji z każdego miejsca. Ponadto ściany budynku muszą być wyposażone w znaki przeciwpożarowe, które wskażą lokalizację drzwi i wyjść ewakuacyjnych, miejsc zbiórki czy przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

plan ewakuacji budynku
Plan ewakuacji musi być dostosowany do konstrukcji, wymiarów i przeznaczenia budynku – każdy dokument tworzymy więc od zera, nie kierując się schematami, tylko wnikliwie analizując wszystkie strefy pożarowe w obiekcie.

Plan ewakuacji obiektów budowlanych – współpracuj ze specjalistami!

Zgodnie z obowiązującymi przepisami plany ewakuacyjne są wymagane w publicznych i prywatnych placówkach oświatowych, hotelach, muzeach, szpitalach i wielu innych budynkach, w których naraz przebywa dużo osób. Dlatego właśnie nasza oferta jest tak różnorodna – możemy opracować m.in.:

 • plan ewakuacji szkoły,
 • plan ewakuacji domu,
 • plan ewakuacji hali produkcyjnej,
 • plan ewakuacji szpitala,
 • plan ewakuacji budynku biurowego,
 • plan ewakuacyjny hotelu.

Zasady ewakuacji trzeba wprowadzić w wielu typach budynków – od obiektów użyteczności publicznej, przez zakłady produkcyjne, magazyny i obiekty inwentarskie, aż po zwykłe bloki i kamienice mieszkalne czy biurowce.

Wykonujemy czytelne plany ewakuacyjne zgodnie z obowiązującymi normami. Ułatwiają zapamiętanie procedury ewakuacyjnej i zwiększają bezpieczeństwo użytkowników budynku. Dzięki planom ewakuacji bloku mieszkalnego, szkoły, hotelu czy innego obiektu dla dużej liczby osób możemy każdego dnia realnie przyczyniać się do ich bezpieczeństwa pożarowego.

Plan ewakuacyjny budynku i inne usługi w zakresie ochrony ppoż.

Instrukcje przeciwpożarowe i plany ewakuacyjne to ważne, ale niejedyne dokumenty, które możemy dla Ciebie opracować. Jeśli potrzebujesz ekspertyzy ppoż., audytu przeciwpożarowego albo kompleksowego projektu instalacji ppoż., dobrze trafiłeś. Nie tylko projektujemy, ale też montujemy zabezpieczenia przeciwpożarowe. Systemy sygnalizacji pożaru, systemy DSO, gaszenia i wiele więcej – skontaktuj się z nami, żeby poznać szczegóły.

Żeby opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego i planu ewakuacji miało sens, trzeba wprowadzić zawarte w nich zasady w życie. Jak to zrobić? Specjaliści pożarnictwa z systemypożarowe-24.pl mogą zorganizować w dowolnym miejscu próbną ewakuację. Pokażemy użytkownikom obiektu, jak reagować w sytuacji zagrożenia i co ważne – jak korzystać z planu ewakuacyjnego. W praktyce uczy się najlepiej – również jeśli chodzi o bezpieczną ewakuację!

MASZ WIĘCIEJ PYTAŃ ?

 a nasz inżynier ds. bezpieczeństwa pożarowego dobierze i wyceni rozwiązanie odpowiednie dla Ciebie

NASZE DOŚWIADCZENIE W LICZBACH

0 +
LAT NA RYNKU
0 +
ZADOWOLONYCH KLIENTÓW
0 +
m2 ZABEZPIECZONYCH POWIERZCHNI

Firmy, które nam zaufały

Poznaj firmy, które obdarzyły nas zaufaniem i powierzyły nam kwestie bezpieczeństwa.
Współpracowaliśmy z wieloma przedsiębiorstwami, dla których opracowywaliśmy różnego rodzaju dokumentacje,
audyty i świadczyliśmy usługi z zakresu bezpieczeństwa pożarowego. Poniżej znajdziesz nazwy firm naszych klientów.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.