...

Jakie są zagrożenia pożarowe w magazynie?

system pożarowy dla magazynu

Ryzyko wystąpienia pożaru w magazynach w większości wiąże się z tymi samymi problemami, co ryzyko pożaru w budynkach przemysłowych. Różnicą jest fakt, że w magazynach znajduje się dużo towaru, który stanowi potencjalne paliwo dla ognia. Magazyny są obecnie często większe niż 10 boisk piłkarskich i przechowuje się w nich towary na regałach o wysokości nawet do  30 metrów. To jest ogromna ilość potencjalnego paliwa w przypadku wystąpienia pożaru magazynu. Z tego powodu pożary magazynów są często niezwykle trudne do ugaszenia. Dlatego jedną z najważniejszych i koniecznych czynności jakie należy wykonać w celu zminimalizowania ryzyka pożaru jest opracowanie oceny zagrożenia pożaru.

Pożary magazynów, w porównaniu z pożarami obiektów przemysłowych, charakteryzują się dużo niższym wskaźnikiem obrażeń i śmiertelności. Jednak prawie zawsze pożar magazynu związany jest ze zniszczeniem towaru oraz magazynu go generuje bardzo duże straty finansowe. Na szczęście od 1980 r. liczba pożarów magazynów, kiedy było ich aż 4700, znacząco spada. W chwili obecnej rocznie odnotowywanych jest ok. 1210 pożarów magazynów. To pokazuje, że ludzie coraz lepiej identyfikują zagrożenia pożarowe i odpowiednio nim przeciwdziałają.

Zagrożenia pożarowe w magazynie.Istnieje wiele zagrożeń związanych z wystąpieniem pożaru w magazynach. Każde zagrożenie ma również swój własny poziom częstotliwości. 

Są one następujące:

 • Celowe podpalenie
  • 18% (w przybliżeniu 1/5  ) pożarów magazynowych to celowe podpalenie i generuje straty w wysokości ok. 32% całego majątku. Uważa się, że głównym powodem tych zdarzeń jest oszustwo ubezpieczeniowe.
 • Problemy z instalacją elektryczną oraz oświetleniową
  • 18% pożarów magazynów jest spowodowanych problemami z instalacją elektryczną. Generuje to straty materialne materialne na poziomie 17%.
 • Instalacja grzewcza
  • 8% pożarów magazynów jest spowodowanych przez wadliwe urządzenia grzewcze używane w obiekcie. 3% szkód majątkowych przypisuje się temu rodzajowi zagrożenia pożarowego.
 • Palenie w miejscu pracy
  • 5% pożarów w tej kategorii zostało zapoczątkowanych przez używanie papierosów, zapalniczek i zapałek. Ogółem pożary te generują straty majątkowe na poziomi ok.  11%.

Najnowsze artykuły:

Systemy Sygnalizacji Pożaru

Jak działa i z jakich elementów zbudowany jest System Sygnalizacji Pożaru.

W dużym skrócie system sygnalizacji pożaru służy do wykrywania zagrożenia pożarowego, sygnalizowania i powiadamiania o pożarze oraz wykonywania funkcji sterujących pozostałymi urządzeniami przeciwpożarowymi zainstalowanymi na obiekcie. W poniższym artykule postaramy się przybliżyć dokładną budowę systemu sygnalizacji pożaru. Przedstawimy również sposób działania jego najważniejszych elementów.

Czytaj Więcej »
Bezpieczeństwo pożarowe budynków

Bezpieczeństwo pożarowe budynków – normy, przepisy, wymagania

Kwestie bezpieczeństwa pożarowego budynków reguluje przede wszystkim rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Kluczowymi kwestiami, które projektant musi wziąć pod uwagę projektując budynek, to klasa ZL, PM lub IN, czyli podział budynków ze względu na bezpieczeństwo pożarowe oraz ich wymagana odporność pożarowa (A do E) zależna od wysokości. Z kolei na etapie użytkowania budynku za bezpieczeństwo przed zagrożeniem pożarowym odpowiada osoba fizyczna lub prawna użytkująca budynek.

Czytaj Więcej »

MASZ WIĘCIEJ PYTAŃ ?

 a nasz inżynier ds. bezpieczeństwa pożarowego dobierze i wyceni rozwiązanie odpowiednie dla Ciebie

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.