Jakie są zagrożenia pożarowe w magazynie?

system pożarowy dla magazynu

Ryzyko wystąpienia pożaru w magazynach w większości wiąże się z tymi samymi problemami, co ryzyko pożaru w budynkach przemysłowych. Różnicą jest fakt, że w magazynach znajduje się dużo towaru, który stanowi potencjalne paliwo dla ognia. Magazyny są obecnie często większe niż 10 boisk piłkarskich i przechowuje się w nich towary na regałach o wysokości nawet do  30 metrów. To jest ogromna ilość potencjalnego paliwa w przypadku wystąpienia pożaru magazynu. Z tego powodu pożary magazynów są często niezwykle trudne do ugaszenia. Dlatego jedną z najważniejszych i koniecznych czynności jakie należy wykonać w celu zminimalizowania ryzyka pożaru jest opracowanie oceny zagrożenia pożaru.

Pożary magazynów, w porównaniu z pożarami obiektów przemysłowych, charakteryzują się dużo niższym wskaźnikiem obrażeń i śmiertelności. Jednak prawie zawsze pożar magazynu związany jest ze zniszczeniem towaru oraz magazynu go generuje bardzo duże straty finansowe. Na szczęście od 1980 r. liczba pożarów magazynów, kiedy było ich aż 4700, znacząco spada. W chwili obecnej rocznie odnotowywanych jest ok. 1210 pożarów magazynów. To pokazuje, że ludzie coraz lepiej identyfikują zagrożenia pożarowe i odpowiednio nim przeciwdziałają.

Zagrożenia pożarowe w magazynie.Istnieje wiele zagrożeń związanych z wystąpieniem pożaru w magazynach. Każde zagrożenie ma również swój własny poziom częstotliwości. 

Są one następujące:

 • Celowe podpalenie
  • 18% (w przybliżeniu 1/5  ) pożarów magazynowych to celowe podpalenie i generuje straty w wysokości ok. 32% całego majątku. Uważa się, że głównym powodem tych zdarzeń jest oszustwo ubezpieczeniowe.
 • Problemy z instalacją elektryczną oraz oświetleniową
  • 18% pożarów magazynów jest spowodowanych problemami z instalacją elektryczną. Generuje to straty materialne materialne na poziomie 17%.
 • Instalacja grzewcza
  • 8% pożarów magazynów jest spowodowanych przez wadliwe urządzenia grzewcze używane w obiekcie. 3% szkód majątkowych przypisuje się temu rodzajowi zagrożenia pożarowego.
 • Palenie w miejscu pracy
  • 5% pożarów w tej kategorii zostało zapoczątkowanych przez używanie papierosów, zapalniczek i zapałek. Ogółem pożary te generują straty majątkowe na poziomi ok.  11%.

Najnowsze artykuły:

MASZ WIĘCIEJ PYTAŃ ?

 a nasz inżynier ds. bezpieczeństwa pożarowego dobierze i wyceni rozwiązanie odpowiednie dla Ciebie