...

Systemy oddymiania

Wykonujemy kompleksowe instalacje certyfikowanych systemów oddymiania. Posiadamy wieloletnie doświadczenie, które pozwala nam dostarczać sprawdzone i trwałe systemy oddymiania, spełniające wszystkie wymagania i normy przeciwpożarowe oraz oczekiwania naszych klientów.
Kompleksowe instalacje systemów oddymiania

Systemy oddymiające oferowane przez naszą firmę pozwalają na tworzenie kompleksowych instalacji, które można zastosować zarówno w dużych, jak i małych obiektach. Głównymi elementami montowanych przez nas systemów oddymiania są centrale oddymiania, czujniki oddymiania, przycisk oddymiania, stacje pogodowe, okna oddymiające lub klapy dymowe oraz drzwi wyposażone w certyfikowane siłowniki.

Dlaczego warto wyposażyć obiekt w systemy oddymiania.

Wieloletnie doświadczenie oraz wiele wykonanych instalacji wskazują, że podczas pożaru największe niebezpieczeństwo stanowią dym i trujące gazy – dziewięć na dziesięć osób przebywających w budynku umiera z powodu zatrucia wysoce toksycznymi gazami. Dlatego tak duże znaczenie ma szybkie i sprawne oddymianie pomieszczeń lub całych stref dymowych. Instalacje służące do oddymiania skutecznie usuwają dym i trujące gazy, wytwarzane podczas pożaru, z budynku. Pozwalają również na bezpieczną i szybką ewakuację oraz ratują życie ludzkie. Kolejnym ważnym powodem dla którego warto wyposażyć obiekt w system oddymiania jest obniżenie temperatury panującej podczas pożaru wewnątrz obiektu i tym samym minimalizacja ryzyka poważnego uszkodzenia całego budynku.
Usuwanie dymu z zadymionej przestrzeni odbywa się na zasadzie tzw. efektu kominowego poprzez otwory okienne i klapy oddymiające umiejscowione zazwyczaj w górnych kondygnacjach budynku. Natomiast dopływ powietrza, które umożliwia uzyskanie odpowiedniego ciągu, zapewniają okna lub drzwi napowietrzające znajdujące się w dolnej poziomach budynku.
Nasi inżynierowie ds. przeciwpożarowych opracują dla Ciebie koncepcję, przygotują dokumentację projektową dobierając odpowiednie urządzenia oddymiające. Następnie zainstalują i  uruchomią system oddymiania zgodny z wytycznymi i przepisami, uwzględniając funkcję i architekturę Twojego obiektu.

Jak działa system oddymiania?

System oddymiania może zostać wyzwolony przy pomocy czujki dymu, przycisku oddymiania lub przez sygnał wysłany z systemu przeciwpożarowego. 

jak działają systemy oddymiania

Całością instalacji oddymiania zarządza centrala. Po otrzymaniu sygnału z wyżej wymienionych urządzeń następuje, za pomocą zainstalowanych siłowników, otwarcie okien lub klap oddymiających. Przez nie wydostają się na zewnątrz trujące gazy, dym i gorące powietrze, dzięki czemu drogi ewakuacji spełniają swoją rzeczywistą funkcję w kompleksowym zabezpieczeniu przeciwpożarowym budynku. W celu polepszenia naturalnego ciągu w dolnych częściach budynku otwierane są dodatkowe elementy, doprowadzające świeże powietrze, np. skrzydła drzwiowe. Na co dzień elektrycznie sterowane urządzenia do odprowadzenia dymu i ciepła mogą służyć do przewietrzania i wentylacji pomieszczeń.

Przegląd i serwis systemu oddymiania w budynku – jak często?

System oddymiania w każdym obiekcie składa się z wielu elementów i tylko ich regularna kontrola daje pewność, że w przypadku pożaru wszystko zadziała prawidłowo. Jak często należy dokonywać przeglądu systemu oddymiania?

Za właściwe funkcjonowanie instalacji oddymiania w obiekcie odpowiada zarządca lub właściciel. Kontrola urządzeń oddymiających jest obligatoryjna i powinna odbywać się przynajmniej raz do roku lub częściej, według zaleceń producenta sprzętu. Mówi o tym Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. (DzU nr 109, poz. 719), które wskazuje:

  • 1 § 3 ust. 2: Urządzenia przeciwpożarowe i gaśnicze powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w odnośnej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obsługi opracowanych przez ich producentów.

  • 1 § 3 ust. 3: Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

  • 2 § 4 ust. 2: Właściciele, zarządcy (…) budynków (…) utrzymują urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice w stanie pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej.

Które urządzenia systemu oddymiania wymagają regularnych przeglądów?

W budynkach możemy spotkać różne typy systemów oddymiania. Do najczęściej stosowanych należą grawitacyjne systemy oddymiania, połączone z systemami sygnalizacji pożaru, montowane głównie w obszarze ciągów komunikacyjnych – na klatkach schodowych lub w szybach windowych.
Grawitacyjny system oddymiania obejmuje szereg różnego rodzaju urządzeń, w tym m.in.: klapy dymowe, okna oddymiające i napowietrzające wyposażone w napędy, centrale oddymiania, czujki pożarowe oraz ręczne przyciski oddymiania. Dodatkowo, system mogą uzupełniać sygnalizatory akustyczne lub optyczno-akustyczne.

Jaką dokumentację systemu oddymiania powinien prowadzić zarządca lub właściciel obiektu?

Właściciel lub zarządca budynku, poza zapewnieniem prawidłowego działania systemów oddymiania, jest zobligowany do prowadzenia dokumentacji, która potwierdza regularne przeglądy i konserwację instalacji oddymiania. W przypadku wystąpienia pożaru, zarządca, który nie dokonuje wymaganych przepisami przeglądów i konserwacji, może być pociągnięty do odpowiedzialności i wypłaty odszkodowania osobom, które odniosły obrażenia.

Obowiązek wykonywania kontroli systemu oddymiania właściciel może przekazać firmie zewnętrznej, która powinna posiadać niezbędne uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje. Firma prowadzi dokumentację techniczną zainstalowanych urządzeń oraz nadzoruje terminy ich przeglądów tak, aby utrzymać je w prawidłowym stanie technicznym i zapewnić bezawaryjną pracę.

MASZ WIĘCIEJ PYTAŃ ?

 a nasz inżynier ds. bezpieczeństwa pożarowego dobierze i wyceni rozwiązanie odpowiednie dla Ciebie

NASZE DOŚWIADCZENIE W LICZBACH

0 +
LAT NA RYNKU
0 +
ZADOWOLONYCH KLIENTÓW
0 +
m2 ZABEZPIECZONYCH POWIERZCHNI

Firmy, które nam zaufały

Poznaj firmy, które obdarzyły nas zaufaniem i powierzyły nam kwestie bezpieczeństwa.
Współpracowaliśmy z wieloma przedsiębiorstwami, dla których opracowywaliśmy różnego rodzaju dokumentacje,
audyty i świadczyliśmy usługi z zakresu bezpieczeństwa pożarowego. Poniżej znajdziesz nazwy firm naszych klientów.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.