...

Jakie systemy ochrony przeciwpożarowej zastosować w chłodni ?

System ppoż dla chłodni

Zwalczanie pożaru wewnątrz chłodni / mroźni może być niezwykle trudne, ponieważ izolowane ściany i sufity zatrzymają ciepło i dym w pomieszczeniu. W przypadku wystąpienia pożaru, w tego typu obiektach, straż pożarna może mieć trudności z odprowadzeniem ciepła i dymu, co spowoduje zerową widoczność i w znaczący sposób wpłynie na szybkość i efektywność akcji gaśniczej. 
W branżach szczególnie wrażliwych na dym i zanieczyszczenia, takich jak przemysł spożywczy, nawet mały pożar może spowodować duże straty finansowe z powodu zanieczyszczenia dymem.

Obszary w chłodni różnią się wielkością i temperaturą otoczenia mimo to system sygnalizacji pożaru zainstalowany w takim obiekcie musi działać z optymalną czujnością. Dzięki odpowiednio dobranemu systemowi sygnalizacji pożaru jesteśmy w stanie zminimalizować ryzyko pożaru i chronić obiekt oraz jego zawartość przez  24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Niezależnie od tego, czy chodzi o produkcję, pakowanie, logistykę czy ogólnie chłodnie, wykrywanie pożaru w tych pomieszczeniach musi działać niezawodnie pomimo warunków środowiskowych związanych z niskimi temperaturami i możliwością wystąpienia zjawiska kondensacji.

Nagromadzenie się kondensatu może generować wysoki wskaźnik fałszywych alarmów i znaczące pogorszenie ogólnej niezawodności systemu, nie wspominając o utracie zaufania użytkownika do systemu.

Stosowane przez naszą firmę systemy zasysające zapewniają wydajne i niezawodne wykrywanie najdrobniejszych cząstek dymu. Dzięki czemu idealnie sprawdzają się w chłodniach o dowolnej wielkości i mogą pracować w temperaturach od + 30 ° C do –30 ° C.

Instalowane przez INTelectro systemy zasysające zapewniają spójne pobieranie próbek powietrza w chronionej przestrzeni i wyposażone są w podgrzewane punkty próbkujące, co doskonale zapobiega gromadzeniu się lodu. W każdym projekcie systemu przeciwpożarowego dedykowanym dla chłodni stosujemy pułapki kondensacyjne, które idealnie poradzą sobie z możliwym zanieczyszczenie, pyłem oraz skroplinami pary wodnej.

Najnowsze artykuły:

Systemy Sygnalizacji Pożaru

Jak działa i z jakich elementów zbudowany jest System Sygnalizacji Pożaru.

W dużym skrócie system sygnalizacji pożaru służy do wykrywania zagrożenia pożarowego, sygnalizowania i powiadamiania o pożarze oraz wykonywania funkcji sterujących pozostałymi urządzeniami przeciwpożarowymi zainstalowanymi na obiekcie. W poniższym artykule postaramy się przybliżyć dokładną budowę systemu sygnalizacji pożaru. Przedstawimy również sposób działania jego najważniejszych elementów.

Czytaj Więcej »
Bezpieczeństwo pożarowe budynków

Bezpieczeństwo pożarowe budynków – normy, przepisy, wymagania

Kwestie bezpieczeństwa pożarowego budynków reguluje przede wszystkim rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Kluczowymi kwestiami, które projektant musi wziąć pod uwagę projektując budynek, to klasa ZL, PM lub IN, czyli podział budynków ze względu na bezpieczeństwo pożarowe oraz ich wymagana odporność pożarowa (A do E) zależna od wysokości. Z kolei na etapie użytkowania budynku za bezpieczeństwo przed zagrożeniem pożarowym odpowiada osoba fizyczna lub prawna użytkująca budynek.

Czytaj Więcej »

MASZ WIĘCIEJ PYTAŃ ?

 a nasz inżynier ds. bezpieczeństwa pożarowego dobierze i wyceni rozwiązanie odpowiednie dla Ciebie

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.