...

Próbna ewakuacja

Przeprowadzamy próbną ewakuację, która ma na celu przygotowanie pracowników oraz użytkowników budynków do prawidłowego reagowania w sytuacjach zagrożenia i przeprowadzenia skutecznej akcji ewakuacyjnej.
próbna ewakuacja

Próbna ewakuacja jest przeprowadzana we współpracy z Wojewódzką Komendą Straży Pożarnej. Jest to istotne ćwiczenie, które pozwoli przygotować się do ewentualnych sytuacji, gdzie jest zagrożone ludzkie zdrowie i życie.

 Jak wygląda próbna ewakuacja przeprowadzona przez INTelectro?

Oferujemy kompleksową usługę z zakresu ochrony przeciwpożarowej, próbna ewakuacja obejmuje:

  • weryfikację obowiązujących lub stworzenie od podstaw procedur ewakuacji w budynku we współpracy z Państwową Strażą Pożarną,
  • opracowania scenariusza ewakuacji,
  • zapoznania z nim pracowników
  • przeprowadzenie próbnej ewakuacji
  • sporządzenie raportu z ćwiczeń.

Niezależnie od tego, gdzie ma być przeprowadzona próbna ewakuacja, właściciel lub zarządca budynku musi zawiadomić Komendanta Państwowej Straży Pożarnej nie później, niż 7 dni przed planowaną, obowiązkową próbną ewakuacją przeciwpożarową.

W ćwiczeniach ewakuacyjnych zazwyczaj faktycznie udział biorą strażacy, nadzorując przebieg akcji oraz sprawdzając, czy wszystkie zabezpieczenia przeciwpożarowe budynku są sprawne i spełniają swoje funkcje.

Zlecając INTelectro przeprowadzenie próbnej ewakuacji, masz pewność, że zajmiemy się jej  wszystkimi etapami i pomożemy zwiększyć bezpieczeństwo w twojej firmie.

Próbna ewakuacja w świetle prawa

Próba ewakuacyjna to element środków ochrony przeciwpożarowej, który jest regulowany przez m.in. przez Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz w Kodeksie Pracy. Dotyczy ona:

Wszystkich budynków, gdzie jednocześnie przebywa powyżej 50 osób, które są jego jednoczesnymi użytkownikami, z tym że:

  • należy ją przeprowadzić raz na dwa lata w budynkach, gdzie przebywa jednocześnie 50 osób i nie są zakwalifikowane do kategorii zagrożenia ZL IV
  • należy ją przeprowadzić raz na rok w budynkach, gdzie znajduje się więcej osób niż 50 i gdzie zmieniają się oni cyklicznie (mowa tutaj o szkołach, internatach, akademikach, itp., w ciągu pierwszych trzech miesięcy od rozpoczęcia roku szkolnego lub akademickiego)
  • częstotliwość przeprowadzania próbnej ewakuacji w budynkach ze strefą pożarową ZL IV oraz budynkach mieszkalnych dla osadzonych na terenie aresztu śledczego bądź zakładu karnego, ustala się z właściwym miejscowo Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej.

MASZ WIĘCIEJ PYTAŃ ?

 a nasz inżynier ds. bezpieczeństwa pożarowego dobierze i wyceni rozwiązanie odpowiednie dla Ciebie

NASZE DOŚWIADCZENIE W LICZBACH

0 +
LAT NA RYNKU
0 +
ZADOWOLONYCH KLIENTÓW
0 +
m2 ZABEZPIECZONYCH POWIERZCHNI

Firmy, które nam zaufały

Poznaj firmy, które obdarzyły nas zaufaniem i powierzyły nam kwestie bezpieczeństwa.
Współpracowaliśmy z wieloma przedsiębiorstwami, dla których opracowywaliśmy różnego rodzaju dokumentacje,
audyty i świadczyliśmy usługi z zakresu bezpieczeństwa pożarowego. Poniżej znajdziesz nazwy firm naszych klientów.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.