...

DSO dla obiektów sportowych

OBIEKTY SPORTOWE

rozwiązania DSO dla obiektów sportowych

Rozwiązania DSO dla obiektów sportowych

Głównym zadaniem Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego jest realizacja zasadniczych funkcji ewakuacji i informowania osób przebywających w obiekcie o zagrożeniu, w sposób automatyczny po otrzymaniu sygnałów z systemu sygnalizacji pożaru lub w sposób ręczny przy użyciu mikrofon strażaka. Dźwiękowy System Ostrzegawczy obejmuje swoim zakresem cały obiekt, tj. wszystkie pomieszczenia, w których przewiduje się przebywanie osób.

Należy zwrócić uwagę, że system DSO, może być z powodzeniem wykorzystywany do wykonywania funkcji niezwiązanych z ostrzeganiem o niebezpieczeństwie. W stanie normalnym centrala DSO umożliwia realizację fakultatywnych funkcji nagłośnienia obiektu jak nadawanie tła muzycznego czy rozgłaszanie komunikatów informacyjnych za pośrednictwem np. mikrofonu strefowego lub innych podłączonych do systemu zewnętrznych źródeł dźwięku.

Dla obiektów sportowych instalujemy systemy DSO pracujące w  konfiguracji pozwalającej na natychmiastowe adresowanie niezależnych komunikatów pochodzących od spikera zawodów oraz służb bezpieczeństwa do poszczególnych sektorów – trybun w obiekcie.

Projektujemy i instalujemy certyfikowane systemem łączące w sobie funkcje profesjonalnego systemu DSO i systemu nagłośnienia, które umożliwiają swobodne zarządzenia strefami głośnikowymi odpowiedzialnymi za nagłośnienie trybun jak i pozostałych pomieszczeń w obiekcie. Takie rozwiązanie eliminuje problemy techniczne i prawne związane z połączeniem systemów DSO i PA w halach widowiskowo – sportowych.

Sprawdź gdzie jeszcze możemy zainstalować system DSO:

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.