...

Audyt ochrony przeciwpożarowej

Sprawdzamy stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz zgodność stanu technicznego budynków i obiektów z obowiązującymi przepisami.
audyt ppoż

Sprawdzamy stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz zgodność stanu technicznego budynków i obiektów z obowiązującymi przepisami w:

 • zakładach pracy
 • budynkach i obiektach użyteczności publicznej
 • obiektach handlowo-usługowych
 • budynkach mieszkalnych

Za  każdym razem, kiedy wykonujemy  Audyt Przeciwpożarowy, na koniec sporządzamy raport o stanie budynku i wszystkich zabezpieczeń. W sytuacji, kiedy obiekty nie są zgodne z normami, raport jest poszerzony o wskazania, jakie działania należy podjąć, aby doprowadzić obiekt do zgodności z obecnie obowiązującymi przepisami ochrony przeciwpożarowej.

 Kto jest odpowiedzialny za audyt przeciwpożarowy?


Audyt przeciwpożarowy, jest jednym z elementów ochrony przeciwpożarowej, za którą odpowiada właściciel budynku lub terenu, jego zarządca albo użytkownik, w zależności od tego, jak stanowi zawarta umowa. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w Ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Ochronie przeciwpożarowej[1], która jest głównym dokumentem określającym przepisy bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Niedostosowanie budynków pod względem bezpieczeństwa oraz zgodności z obecnymi przepisami przeciwpożarowymi może skutkować powstaniem zagrożeń, w tym pożaru. W sytuacji takiej osoby odpowiedzialne za ochronę przeciwpożarową zostaną pociągnięte do odpowiedzialności prawnej.

Dodatkowo w razie, kiedy ubezpieczyciel udowodni, że budynek nie był zgodny z obowiązującymi normami i nie był zabezpieczony przed pożarem, może odmówić wypłaty odszkodowania i tym samym strat materialnych.

W INTelectro mamy profesjonalny zespół zajmujący się przeprowadzaniem Audytów Przeciwpożarowych, składający się m.in. z  doświadczonych inżynierów pożarnictwa, którzy dokładnie przeanalizują wszystkie kwestie bezpieczeństwa i ocenią zgodność obiektu z przepisami.

Zakres Audytu Ochrony Przeciwpożarowej w INTelectro

Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że ochrona przeciwpożarowa składa się z wielu elementów, które muszą być ze sobą kompatybilne, aby stanowić odpowiednie zabezpieczenie na wypadek zagrożeń.

Wykonując audyt ppoż., dostosowujemy jego formę oraz zakres do potrzeb klienta, sprawdzamy:

 • warunki ochrony przeciwpożarowej
 • warunki ewakuacji, stan i oznaczenie dróg ewakuacyjnych
 • wyposażenie obiektu w systemy pożarowe i sprzęt gaśniczy
 • oznakowanie obiektu zgodnie z PN
 • procedury postępowania w razie powstania pożaru lub innego zagrożenia
 • posiadaną dokumentację
 • terminowość przeglądów z zakresu ochrony ppoż.
 • aktualność szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej

MASZ WIĘCIEJ PYTAŃ ?

 a nasz inżynier ds. bezpieczeństwa pożarowego dobierze i wyceni rozwiązanie odpowiednie dla Ciebie

NASZE DOŚWIADCZENIE W LICZBACH

0 +
LAT NA RYNKU
0 +
ZADOWOLONYCH KLIENTÓW
0 +
m2 ZABEZPIECZONYCH POWIERZCHNI

Firmy, które nam zaufały

Poznaj firmy, które obdarzyły nas zaufaniem i powierzyły nam kwestie bezpieczeństwa.
Współpracowaliśmy z wieloma przedsiębiorstwami, dla których opracowywaliśmy różnego rodzaju dokumentacje,
audyty i świadczyliśmy usługi z zakresu bezpieczeństwa pożarowego. Poniżej znajdziesz nazwy firm naszych klientów.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.