Co to jest instrukcja bezpieczeństwa pożarowego?

Co to jest ochrona przeciwpożarowa?

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego (IBP)

to strategia wdrażana w firmach, która dostarcza informacji o tym, co należy zrobić, aby zapobiec pożarom i jak reagować w przypadku ich wystąpienia. Instrukcja ta będzie obejmowała szereg różnych aspektów, w tym systemy sygnalizacji pożaru, systemy tryskaczowe, drogi ewakuacyjne i inne.

Zapobieganie pożarom

Najważniejsza część każdej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego będzie koncentrować się na zapobieganiu pożarom. O wiele łatwiej jest zapobiec wystąpieniu pożaru niż zareagować na taki, który już się wydarzył. Kroki ochrony przeciwpożarowej mogą obejmować takie rzeczy, jak np. upewnianie się, że żadne przedmioty nie zostały umieszczane na rozgrzewanych maszynach, upewnianie się, że otwory wentylacyjne są drożne, dbanie o produkty łatwopalne i wiele innych. Specyfika działań profilaktycznych będzie zależała niemal całkowicie od tego jakiego rodzaju prace będą prowadzone w danym obiekcie.

Reagowanie na ogień

Kiedy dojdzie do pożaru ważne jest aby w pierwszej kolejności zrobić wszystko co możliwe dla zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym w okolicy a następnie należy chronić obiekt i otaczające go środowisko. Dla większości ludzi będzie to oznaczać ucieczkę z budynku w możliwie najbezpieczniejszy sposób. Dlatego bardzo istotnym i koniecznym czynnikiem jest odpowiednie wyznaczenie dróg ewakuacyjnych w taki sposób aby pracownicy nie zostali uwięzieni w obszarze odciętym przez pożar.

Kolejnym ważnym elementem tej części instrukcji bezpieczeństwa pożarowego jest komunikacja z lokalnymi jednostkami straży pożarnej. Obiekty, w których wykorzystywane są materiały niebezpieczne, powinny z wyprzedzeniem powiadomić straż pożarną o możliwości wystąpienia takich zagrożeń. Powyższe działanie zapewni odpowiednią gotowość i reakcję lokalnej jednostki straży pożarnej.

Szkolenie pracowników

Bardzo ważne jest również przeszkolenie pracowników w jaki sposób powinni reagować podczas pożaru. Podczas gdy większość pracowników w takiej sytuacji będzie musiała po prostu uciec z budynku, inni mogą mieć dalsze obowiązki. Jeśli na przykład ktoś znajdzie się w obszarze, w którym wybuchł pożar, prawdopodobnie będzie musiał uruchomić alarm aby rozpocząć proces ewakuacji. W niektórych przypadkach pracownicy mogą również użyć gaśnicy i spróbować samodzielnie ugasić pożar. Niezależnie od właściwego sposobu postępowania pracownicy powinni być tego świadomi aby mogli odpowiednio zareagować. 

Najnowsze artykuły:

MASZ WIĘCIEJ PYTAŃ ?

 a nasz inżynier ds. bezpieczeństwa pożarowego dobierze i wyceni rozwiązanie odpowiednie dla Ciebie