...

Zabezpieczenia Przeciwpożarowe Budynków

Zabezpieczenia przeciwpożarowe mają podstawowy wpływ na zredukowanie liczby pożarów oraz, jeśli już nastąpią, ich wyniszczających skutków. Współcześnie stosowane zabezpieczenia ppoż. dzielą się na aktywne i pasywne (czynne i bierne), zmniejszają straty, ograniczają rozprzestrzenianie się ognia i chronią dobra materialne oraz zdrowie osób zatrudnionych w danym zakładzie.

Ogromny wpływ na to, czy zabezpieczenie przeciwpożarowe można uznać za efektywne, ma firma, która podejmie się jego zaprojektowania, wdrożenia i serwisu. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą marki INTelectro, która jest odpowiedzią na rosnące oczekiwania współczesnych przedsiębiorców oraz wymogów prawnych.

Systemy przecipożarowe

Zapoznaj się z naszą ofertą zabezpieczeń przeciwpożarowych

Systemy Sygnalizacji
Pożaru

Konserwacja
Systemów PPOŻ

 

Projekty Systemów Przeciwpożarowych

 

Systemy Gaszenia Gazem

Dokumentacje techniczne

 

Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze 

Systemy oddymiania

Zabezpieczenie przeciwpożarowe – do czego służy i jakie pełni funkcje?

Systemy przeciwpożarowe mają ogromny wpływ na bezpieczeństwo ludzi oraz dobytku firmowego, szczególnie w przypadku, gdy w danym obiekcie o dużej kubaturze będzie przyszłościowo znajdowało się wiele osób. Zabezpieczenia przeciwpożarowe budynków działają na wielu polach i stopniach, lecz to dopiero ich skuteczne połączenie może zapewniać o wysokiej efektywności poszczególnych działań. Podstawą dobrego systemu ppoż. jest nie tylko gaszenie ognia, lecz także ograniczenie możliwości na jego rozprzestrzenianie.

Stopień skomplikowania systemu zabezpieczenia różni się diametralnie w zależności od przeznaczenia i charakterystyki danego budynku. Wyróżniamy kategorie:

 • ZL (zagrożenie ludzi) – systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych w ramach tej kategorii muszą poradzić sobie z obiektami takimi jak budynki mieszkalne oraz obiektami użyteczności publicznej. W tym przypadku systemy zabezpieczeń ppoż. są bardzo rygorystyczne, obejmują bowiem budynki użytkowane również przez osoby o ograniczonych zdolnościach ruchowych. Kategoria ta dzieli się na kolejne podkategorie – od ZL I do ZL V,
 • PM (produkcja i magazyny) – obiekty produkcyjne oraz magazynowe, w tym fabryki, węzły logistyczne, montażownie i wiele innych,
 • IN (inwentarz) – budynki gospodarcze, służące do hodowli zwierząt.

Szczegółowy podział budynków ze względu na bezpieczeństwo pożarowe ma wpływ na wszystkie kolejne działania podjęte przez naszą firmę. Posiadamy profesjonalną i  aktualną wiedzę w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, dlatego z łatwością zaprojektujemy cały system do wszystkich powyższych obiektów.

Zabezpieczenia przeciwpożarowe budynków – projekty SSP

Nasza firma projektuje zabezpieczenia przeciwpożarowe budynków w pełnej zgodzie ze wszystkimi aktualnie obowiązującymi przepisami i normami, w tym EN54, VDS, NFPA, FM Global. Zespół INTelectro, w którym pracują wyłącznie najwyższej klasy specjaliści i inżynierowie, posiada wszelkie uprawnienia oraz certyfikaty, które upoważniają nas do wprowadzania SSP (Systemów Sygnalizacji Pożaru) na każdą skalę.

Projekt instalacji ppoż w większości przypadków polega głównie na odpowiednim SSP (Systemie Sygnalizacji Pożaru), który stanowi najważniejszy element dobrze zorganizowanej i zaprojektowanej instalacji. Służy on do wykrywania zagrożenia pożarowego, zasygnalizowania jego wystąpienia oraz zainicjowania funkcji sterujących innych elementów aktywnej ochrony ppoż.

projekty instalacji przeciwpożarowych
ochrona ppoż

Systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych – montaż i serwis SSP

W przypadku systemów zabezpieczeń ppoż. równie istotne jak projekt są również instalacja oraz serwisowanie. Proces instalacji realizujemy zawsze wedle kryteriów CNBOP w sposób respektowany przez firmy ubezpieczeniowe oraz zgodny z aktualnie obowiązującymi wytycznymi bezpieczeństwa pożarowego. Po procesie instalacji przekazujemy właścicielowi obiektu i inwestorowi dokumentację wraz z wytycznymi użytkowania. Gdy przyjdzie pora na cykliczne działania serwisowe, jesteśmy także do Twojej dyspozycji. Serwis ppoż jest niezbędny do zachowania ciągłości działania systemu.

Systemy zabezpieczeń ppoż. – dźwiękowe systemy ostrzegawcze DSO

System DSO – Dźwiękowy System Ostrzegawczy – to fundament dobrze zaprojektowanej i wdrożonej instalacji przeciwpożarowej. To rodzaj instalacji nagłośnieniowej, przeznaczonej do poinformowania osób przebywającym w danym obiekcie o rozprzestrzenianiu się pożaru i dalszych krokach, które należy podjąć w drodze ewakuacji. Sygnały mogą być dźwiękowe bądź występować w formie komunikatów głosowych, i wyzwalają się w chwili pożaru, katastrofy lub innego zagrożenia, wymagającego natychmiastowej ewakuacji.

W skład całego systemu wchodzi kilka ściśle współpracujących ze sobą elementów. Należą do nich między innymi: mikrofon , panel sterowniczy dla operatora, wzmacniacz (w celu wzmocnienia sygnału dźwiękowego), akumulatory  umożliwiające nadanie komunikatu w razie awarii sieci energetycznej oraz głośniki DSO o wysokiej mocy, które należy rozlokować w każdym pomieszczeniu.

projekt instalacji ppoż

Systemy gaszenia bezpośredniego Firetrace – fundament aktywnych zabezpieczeń ppoż.

Zabezpieczenia przeciwpożarowe to jedno z najbardziej skomplikowanych zagadnień, które obejmuje ochronę wielu specjalistycznych urządzeń i firmowych akcesoriów. W INTelectro nasi fachowcy mogą zrealizować systemy gaszenia i ochrony rozdzielni elektrycznych oraz szaf sterowniczych, pojazdów czy też maszyn CNC, za pomocą systemu Firetrace. Praca tych urządzeń jest bardzo prosta. W chwili wykrycia przez system nagłego wzrostu temperatury w danym obszarze, np. wnętrzu rozdzielni, część rury będącej tuż nad jego źródłem pęka, uwalniając w ten sposób czynnik gaśniczy. Ogromną zaletą tego systemu jest brak elementów stalowych, dzięki którym można go zainstalować także w przypadku ochrony przed zagrożeniami elektrycznymi.

Zabezpieczenie przeciwpożarowe – próbna ewakuacja

Przygotowanie użytkowników budynków do sytuacji awaryjnej jest kluczem do zapewnienia w nich odpowiedniego bezpieczeństwa. Jako firma INTelectro przeprowadzamy próbną ewakuację, w bliskiej współpracy z Wojewódzką Komendą Straży Pożarnej. Cały proces nadzorowany przez strażaków powinien przebiec bez żadnych zakłóceń. W jego ramach:
 • analizujemy możliwości techniczne oraz konstrukcyjne budynków i na podstawie tak uzyskanych wyników wprowadzamy nowe procedury ewakuacyjne, opracowując plan ewakuacji,
 • szkolimy pracowników z zakresu scenariusza bezpiecznej, próbnej ewakuacji,
 • przeprowadzamy aktywne próby wraz z udziałem pracowników.
Jako firma z wieloletnim stażem na rynku posiadamy całą wiedzę, niezbędną w procesie wykonania również cyklicznych próbnych ewakuacji. Przypominamy – próbna ewakuacja powinna być wykonywana co dwa lata lub co roku, zależnie od maksymalnej liczby osób przebywających w danym budynku.
plan ewakuacji budynku
Ekspertyzy ppoż

Zabezpieczenia przeciwpożarowe budynków – przygotowanie odbioru PSP

Zabezpieczenia ppoż. to nie wszystko – równie istotne jest to, aby instalacja została odebrana przez PSP – Państwową Straż Pożarną – jako zgodna z obecnym prawem i jego wytycznymi. To ostatni etap, po którym można już przejść do aktywnej eksploatacji instalacji. W ramach tej usługi specjaliści z firmy INTelectro przeprowadzają:

 • precyzyjne przygotowanie budynku na odbiór przez PSP,
 • usunięcie usterek oraz błędów powstałych w procesie projektu bądź jego instalacji.

Ponadto przygotujemy również całą niezbędną dokumentację systemu, w tym rozkład jego poszczególnych podzespołów czy też informację na temat jego wszystkich elementów składowych. Przygotujemy również zawiadomienie do Komendy o przeprowadzonych pracach.

Systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych – audyt

Warto wiedzieć, że zabezpieczenie przeciwpożarowe powinno być zawsze zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami, a stan techniczny budynku w zakresie ochrony ppoż. nie powinien budzić żadnych wątpliwości. Z tego względu przeprowadzamy także audyt ppoż, który służy do dokładnej analizy systemu zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków. W ramach tego procesu zawiera się:

 • dokładna analiza warunków ewakuacji oraz jej przebiegu,
 • sprawdzenie oznakowań,
 • przeanalizowanie całej dokumentacji technicznej,
 • sprawdzenie terminów wykonania przeglądów okresowych,
 • i wiele innych.
audyt ppoż

Przeprowadzenie tego procesu może Cię uchronić przed wieloma nieprzyjemnościami. Największym problemem dla wielu przedsiębiorców jest przede wszystkim:

 • pociągnięcie do odpowiedzialności karnej wszystkich osób, na których ciążył obowiązek zainstalowania zgodnej z prawem i jego wytycznymi ochrony ppoż.,
 • odmowę wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela, który odkryje rażącą niedbałość lub błędy w zakresie systemu zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Firmy, które nam zaufały

Poznaj firmy, które obdarzyły nas zaufaniem i powierzyły nam kwestie bezpieczeństwa.
Współpracowaliśmy z wieloma przedsiębiorstwami, dla których opracowywaliśmy różnego rodzaju dokumentacje,
audyty i świadczyliśmy usługi z zakresu bezpieczeństwa pożarowego. Poniżej znajdziesz nazwy firm naszych klientów.

NASZE DOŚWIADCZENIE W LICZBACH

0 +
LAT NA RYNKU
0 +
ZADOWOLONYCH KLIENTÓW
0 +
m2 ZABEZPIECZONYCH POWIERZCHNI

Wszystko to sprawia, że systemy zabezpieczeń ppoż., naszej marki są w pełni zgodne z wytycznymi, prawem i oczekiwaniami współczesnych przedsiębiorców. Są oparte na trwałych podzespołach, których doborem i analizą zajmują się wyłącznie nasi specjaliści najwyższej klasy. Skorzystaj z naszej wiedzy, zaangażowania i ambicji – zadzwoń i ustal termin.

Rodzaje zabezpieczeń ppoż

Zabezpieczenie ppoż. to niezwykle skomplikowane zagadnienie, które ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo ludzi oraz ich dobytku, zarówno prywatnego, jak i firmowego. Obecnie spotykane instalacje dzielą się na bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe oraz czynne (pasywne i aktywne), które muszą ze sobą współgrać na wszystkich polach. To szczególnie istotne. Jakiekolwiek błędy projektowe są niedopuszczalne, gdyż mogą stanowić słaby punkt systemu i spowodować ogromne zagrożenie, nawet w przypadku, gdy wydają się profesjonalnie wdrożone.

Pasywne (bierne) systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych

Bierne zabezpieczenia ppoż. mają na celu ograniczenie możliwości rozprzestrzeniania się ognia oraz emisji dymu i jego przedostawania się do pozostałych pomieszczeń lub innych obszarów budynku. Podobnie jest w kwestii płomieni oraz bardzo wysokiej temperatury krytycznej, która może stanowić podstawę zagrożenia pożarowego. W ramach pasywnej ochrony wyróżnia się impregnację materiałów, zabudowy przeciwogniowe, grodzie, specjalne drzwi ogniochronne, a także zabezpieczenie szczególnie narażonych na zniszczenie instalacji. Warto wyróżnić wśród nich przewody gazowe, elektryczne, wodne oraz teleinformatyczne.

Aktywne (czynne) zabezpieczenia przeciwpożarowe budynków

Czynne zabezpieczenie przeciwpożarowe ma zupełnie inną charakterystykę. To szereg urządzeń, które mają na celu zredukowanie skutków rozprzestrzeniającego się pożaru. Instalacje mogą samoczynnie rozpocząć gaszenie ognia i w ten sposób zmniejszyć ryzyko jego dalszej ekspansji. W skład aktywnej ochrony przeciwpożarowej wchodzą przede wszystkim stałe urządzenia gaśnicze gazowe, aerozolowe i parowe, a także wiele systemów sygnalizacji pożarowej (ISP) czy też systemy oddymiania.

MASZ WIĘCIEJ PYTAŃ ?

 a nasz inżynier ds. bezpieczeństwa pożarowego dobierze i wyceni rozwiązanie odpowiednie dla Ciebie

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.