...

Jak poradzić sobie z fałszywymi alarmami z systemu ppoż ?

fałszywe alarmy ppoż
Systemy ppoż są niezbędne dla zabezpieczenia mienia, ale i ochrony oraz bezpieczeństwa ludzi. Często jednak zdarzają się fałszywe alarmy systemów przeciwpożarowych. Wbrew pozorom takie sytuacje nie są rzadkością, a przy tym mogą generować dodatkowe koszty. Tutaj pojawia się więc pytanie: jak poradzić sobie z fałszywymi alarmami z systemu przeciwpożarowego?
 

Kiedy najczęściej pojawiają się fałszywe alarmy przeciwpożarowe?

Odpowiednio zaprojektowany system przeciwpożarowy ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa. Jednak w sytuacji, gdy występują fałszywe alarmy pojawiają się również dodatkowe koszty, choćby związane z koniecznością przeprowadzenia ewakuacji, ale nie tylko. Niestety zjawisko fałszywych alarmów przeciwpożarowych jest duże i często występuje w sytuacji, gdy system jest nieprawidłowo zaprojektowany bądź też jest źle wykonany. Do takiej sytuacji może dojść również, jeżeli nie przeprowadza się regularnych przeglądów i serwisów. Trzeba pamiętać, że niezależnie od tego czy system jest zamontowany w halach magazynowych, budynkach użytku publicznego takich jak restauracje, hotele, centra kongresowe, czy obiektach sportowych bądź zakładach produkcyjnych, ryzyko występowania fałszywych alarmów przy niewłaściwym eksploatowaniu systemów ppoż jest bardzo duże. Fałszywe alarmy pojawiają się szczególnie w obiektach czy też pomieszczeniach, gdzie zostały źle dobrane lub źle zainstalowane czujniki dymu. Taka sytuacja występuje najczęściej w miejscach, w których generowana jest duża ilość pary. Do tego typu zdarzeń może dojść również gdy w pomieszczeniach czy zakładach produkcyjnych panuje duże zapylenie, ale do fałszywych alarmów dochodzi ponadto w miejscach, gdzie występują duże różnice temperatur czy pojawia się chwilowa, natomiast bardzo zwiększona wilgotność powietrza. Niestety do fałszywych alarmów dochodzi również przez błąd ludzki, choćby w sytuacji naruszenia wiązki liniowego czujnika dymu.

Dlaczego fałszywe alarmy systemów ppoż są tak niepożądane?

Gdy dochodzi do fałszywych alarmów systemów ppoż, trzeba liczyć się z dodatkowymi kosztami. Otóż konieczne jest przeprowadzenie ewakuacji zakładu czy miejsca pracy, ale też w przypadku zakładów produkcyjnych zatrzymanie całego procesu produkcji. Wiąże się to także z możliwością opóźnień w dostawach, a przedsiębiorcy, u których dochodzi do częstego występowania fałszywych alarmów niejednokrotnie właśnie przez takie opóźnienia traktowani są jako nierzetelni dostawcy, tracąc prze to zlecenia. Dodatkowo często trzeba również pokryć koszty nieuzasadnionego wezwania straży pożarnej. Należy również mieć na uwadze fakt, że jeżeli do fałszywych alarmów dochodzi w restauracjach, salach bankietowych, to przeprowadzana ewakuacja, i częste wypraszanie gości, skutkować może utratą przyszłych klientów oraz wystawianiem negatywnych opinii. W sytuacji gdy dochodzi do regularnego występowania fałszywych alarmów ppoż, pracownicy mogą przyzwyczaić się do tego, co jest najgorszym możliwym scenariuszem, gdyż w momencie zagrożenia trudno będzie im rozeznać, czy to kolejny fałszywy alarm, czy realne niebezpieczeństwo.

Przyczyny występowania fałszywych alarmów ppoż

Do fałszywych alarmów przeciwpożarowych najczęściej dochodzi, gdy:

  • nie przeprowadza się regularnego serwisowania i zaniedbuje przeglądy ppoż.
  • system przeciwpożarowy jest błędnie skonfigurowany czy źle zainstalowany;
  • nie ma odpowiedniego scenariusza przeciwpożarowego;
  • występują błędy spowodowane niewłaściwym dobraniem czujników dymu do danego typu obiektu;

Jak rozwiązać problem występowania fałszywych alarmów przeciwpożarowych?

Podstawową czynnością, którą należy wykonać na samym początku to zlokalizowanie miejsca występowania problemu. Podczas tego procesu warto przeprowadzić wywiad z pracownikami i dowiedzieć się, w jakiej sytuacji najczęściej dochodzi do generowania fałszywych alarmów. Często okazuje się, że przyczyna jest jednak trudna do odnalezienia i wtedy niewątpliwie przyda się pomoc fachowców, którzy zlokalizują problem oraz dobiorą najlepsze rozwiązanie. Tylko doświadczeni specjaliści, którzy posiadają specjalistyczną wiedzę techniczną z zakresu instalacji przeciwpożarowych, ale i wiedzę na temat zagrożeń pożarowych mogą znaleźć problem i jego rozwiązanie.

Dlaczego rozwiązanie problemów fałszywych alarmów ppoż jest tak ważne?

Pozbywając się problemu fałszywych alarmów ppoż, każdy przedsiębiorca może obniżyć koszty, w tym koszty związane z ubezpieczeniem.  Posiadanie sprawnie działającego systemu przeciwpożarowego, nie tylko zmniejsza się ryzyko wystąpienia pożaru, ale obniża się także stawka za ubezpieczenie. Dobrze zainstalowane systemy ppoż zapewniają większe bezpieczeństwo pracowników i ochronę mienia. Również ryzyko opóźnień w dostawach związanych choćby z włączaniem się fałszywych alarmów jest zniwelowane. Podnosi się także konkurencyjność i zwiększa ilość kontrahentów.

Najnowsze artykuły:

Systemy Sygnalizacji Pożaru

Jak działa i z jakich elementów zbudowany jest System Sygnalizacji Pożaru.

W dużym skrócie system sygnalizacji pożaru służy do wykrywania zagrożenia pożarowego, sygnalizowania i powiadamiania o pożarze oraz wykonywania funkcji sterujących pozostałymi urządzeniami przeciwpożarowymi zainstalowanymi na obiekcie. W poniższym artykule postaramy się przybliżyć dokładną budowę systemu sygnalizacji pożaru. Przedstawimy również sposób działania jego najważniejszych elementów.

Czytaj Więcej »
Bezpieczeństwo pożarowe budynków

Bezpieczeństwo pożarowe budynków – normy, przepisy, wymagania

Kwestie bezpieczeństwa pożarowego budynków reguluje przede wszystkim rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Kluczowymi kwestiami, które projektant musi wziąć pod uwagę projektując budynek, to klasa ZL, PM lub IN, czyli podział budynków ze względu na bezpieczeństwo pożarowe oraz ich wymagana odporność pożarowa (A do E) zależna od wysokości. Z kolei na etapie użytkowania budynku za bezpieczeństwo przed zagrożeniem pożarowym odpowiada osoba fizyczna lub prawna użytkująca budynek.

Czytaj Więcej »

MASZ WIĘCIEJ PYTAŃ ?

 a nasz inżynier ds. bezpieczeństwa pożarowego dobierze i wyceni rozwiązanie odpowiednie dla Ciebie

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.