...

Kto to jest rzeczoznawca PPOŻ i jaka jest jego rola?

Rzeczoznawca przeciwpożarowy

Jeśli zastanawiasz się kto to jest rzeczoznawca PPOŻ i jaka jest jego rola już spieszymy Ci to wyjaśnić.

Rzeczoznawca PPOŻ odpowiada za wszelkie sprawy związane z zabezpieczeniem przeciwpożarowym. To, kto może uzyskać prawo do wykonywania tego zawodu oraz jakie ma prawa i obowiązki, a także wiele innych zagadnień z tym związanych określa ustawa o ochronie przeciwpożarowej. Wszelkie zadania dotyczące ochrony przeciwpożarowej muszą być wykonywane przez osoby uprawnione do tego i takie, które posiadają odpowiednie kwalifikacje.

Kto może zostać rzeczoznawca przeciwpożarowym?

Podstawowymi warunkami, które musi spełniać osoba ubiegająca się o uprawnienia i kwalifikacje na stanowisko rzeczoznawcy PPOŻ jest pełnoletniość i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych. Mogłoby się zdawać, że to takie proste, jednak potencjalny kandydat musi jeszcze zdobyć niezbędne kwalifikacje, które są wymagane dla zawodu inżyniera pożarnictwa.  Zamiast tego może być inżynierem lub magistrem inżynierem. Następnie taka osoba musi zdać egzamin klasyfikujący, który ma na celu potwierdzenie jego umiejętności nabytych podczas kursów. Jeśli nie spełni powyższych warunków nie może w żadnym razie zostać rzeczoznawcą PPOŻ.

Jak przebiega egzamin na rzeczoznawcę PPOŻ?

Potwierdzenie kwalifikacji przebiega w formie egzaminu składającego się z części pisemnej i teoretycznej. Podczas pierwszej osoba, która chce zostać na rzeczoznawcą PPOŻ zostaje zapytana w formie pisemnej o wyjaśnienie poszczególnych przepisów przeciwpożarowych. Zostaje także sprawdzona jej wiedza techniczna z tego zakresu. Osoba, która ma zamiar zostać rzeczoznawcą PPOŻ do takiego egzaminu powinna przygotować się dokładnie i sumiennie, aby mieć pewność, że osiągnie odpowiednią liczbę punktów i uzyska kwalifikacje.

W drugiej części egzaminu na rzeczoznawcę PPOŻ kandydat musi rozwiązać problem, który zostanie mu przedstawiony przez komisję egzaminacyjną. Zazwyczaj wskazana sytuacja dotyczy najczęściej zdarzających się przypadków, które na co dzień występują w szkołach, firmach czy uczelniach. Jeśli kandydat przez 10 lat wykonywał zawód związany z ochroną przeciwpożarową może zostać zwolniony z części pisemnej egzaminu przez komisję. Taka osoba otrzymuje od Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, powołanie do wykonywania wyżej opisanego zawodu.

Prawa i obowiązki rzeczoznawcy PPOŻ

Skoro są prawa muszą być również obowiązki. Tak jak zostało to wspomniane już na samym początku artykułu, zostały one określone w odpowiedniej ustawie.

Rzeczoznawca PPOŻ jest uprawniony do:

Natomiast do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku należy:

Przechowywanie dokumentacji uzgodnionych projektów i ich kopii przez okres 5 lat;
Przechowywanie kopii zawiadomień o uzgodnieniach;

  • Udostępnieniu do wglądu Wojewódzkiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej wszystkich adnotacji i dokumentów.
  • Meldowania Komendantowi PSP o ewentualnej zmianie miejsca zamieszkania

Podnoszenie umiejętności i kwalifikacji własnych, tak aby były zgodne z aktualną wiedzą i przepisami prawa.

Rola rzeczoznawcy PPOŻ w projektowaniu budynku?

Rzeczoznawcy często spotykają się z klientami, którzy chcą zaoszczędzić na zabezpieczeniach PPOŻ. W takiej sytuacji powinni zachować szczególną ostrożność. Każda osoba, która projektuje budynek i konsultuje się z rzeczoznawcą, powinna otrzymać od niego informację o niezbędnych w świetle przepisów prawa zabezpieczeniach przeciwpożarowych. Nie można ich pominąć, ponieważ PSP nie potwierdzi odbioru budynku, a co za tym idzie nie będzie można go użytkować. To do rzeczoznawcy PPOŻ należy decydowanie o tym, czy wybrane rozwiązanie spełnia wszelkie normy, które zagwarantują bezpieczeństwo. Tutaj liczy się zdrowie i życie ludzi, dlatego tak ważne jest odpowiednie zabezpieczenie budynku.

Rzeczoznawca PPOŻ przy ocenie zaproponowanych przez klienta zmian musi brać pod uwagę to, że mogą być one niekorzystne, a wręcz tragiczne w skutkach. Koniecznie powinien zwrócić także uwagę na to, aby wszystkie urządzenia przeciwpożarowe dopuszczone do użytku miały odpowiednie certyfikaty i były montowane przez osoby posiadające specjalne kwalifikacje.

Najnowsze artykuły:

Systemy Sygnalizacji Pożaru

Jak działa i z jakich elementów zbudowany jest System Sygnalizacji Pożaru.

W dużym skrócie system sygnalizacji pożaru służy do wykrywania zagrożenia pożarowego, sygnalizowania i powiadamiania o pożarze oraz wykonywania funkcji sterujących pozostałymi urządzeniami przeciwpożarowymi zainstalowanymi na obiekcie. W poniższym artykule postaramy się przybliżyć dokładną budowę systemu sygnalizacji pożaru. Przedstawimy również sposób działania jego najważniejszych elementów.

Czytaj Więcej »
Bezpieczeństwo pożarowe budynków

Bezpieczeństwo pożarowe budynków – normy, przepisy, wymagania

Kwestie bezpieczeństwa pożarowego budynków reguluje przede wszystkim rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Kluczowymi kwestiami, które projektant musi wziąć pod uwagę projektując budynek, to klasa ZL, PM lub IN, czyli podział budynków ze względu na bezpieczeństwo pożarowe oraz ich wymagana odporność pożarowa (A do E) zależna od wysokości. Z kolei na etapie użytkowania budynku za bezpieczeństwo przed zagrożeniem pożarowym odpowiada osoba fizyczna lub prawna użytkująca budynek.

Czytaj Więcej »

MASZ WIĘCIEJ PYTAŃ ?

 a nasz inżynier ds. bezpieczeństwa pożarowego dobierze i wyceni rozwiązanie odpowiednie dla Ciebie

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.