Kto to jest rzeczoznawca PPOŻ i jaka jest jego rola?

Rzeczoznawca przeciwpożarowy

Jeśli zastanawiasz się kto to jest rzeczoznawca PPOŻ i jaka jest jego rola już spieszymy Ci to wyjaśnić.

Rzeczoznawca PPOŻ odpowiada za wszelkie sprawy związane z zabezpieczeniem przeciwpożarowym. To, kto może uzyskać prawo do wykonywania tego zawodu oraz jakie ma prawa i obowiązki, a także wiele innych zagadnień z tym związanych określa ustawa o ochronie przeciwpożarowej. Wszelkie zadania dotyczące ochrony przeciwpożarowej muszą być wykonywane przez osoby uprawnione do tego i takie, które posiadają odpowiednie kwalifikacje.

Kto może zostać rzeczoznawca przeciwpożarowym?

Podstawowymi warunkami, które musi spełniać osoba ubiegająca się o uprawnienia i kwalifikacje na stanowisko rzeczoznawcy PPOŻ jest pełnoletniość i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych. Mogłoby się zdawać, że to takie proste, jednak potencjalny kandydat musi jeszcze zdobyć niezbędne kwalifikacje, które są wymagane dla zawodu inżyniera pożarnictwa.  Zamiast tego może być inżynierem lub magistrem inżynierem. Następnie taka osoba musi zdać egzamin klasyfikujący, który ma na celu potwierdzenie jego umiejętności nabytych podczas kursów. Jeśli nie spełni powyższych warunków nie może w żadnym razie zostać rzeczoznawcą PPOŻ.

Jak przebiega egzamin na rzeczoznawcę PPOŻ?

Potwierdzenie kwalifikacji przebiega w formie egzaminu składającego się z części pisemnej i teoretycznej. Podczas pierwszej osoba, która chce zostać na rzeczoznawcą PPOŻ zostaje zapytana w formie pisemnej o wyjaśnienie poszczególnych przepisów przeciwpożarowych. Zostaje także sprawdzona jej wiedza techniczna z tego zakresu. Osoba, która ma zamiar zostać rzeczoznawcą PPOŻ do takiego egzaminu powinna przygotować się dokładnie i sumiennie, aby mieć pewność, że osiągnie odpowiednią liczbę punktów i uzyska kwalifikacje.

W drugiej części egzaminu na rzeczoznawcę PPOŻ kandydat musi rozwiązać problem, który zostanie mu przedstawiony przez komisję egzaminacyjną. Zazwyczaj wskazana sytuacja dotyczy najczęściej zdarzających się przypadków, które na co dzień występują w szkołach, firmach czy uczelniach. Jeśli kandydat przez 10 lat wykonywał zawód związany z ochroną przeciwpożarową może zostać zwolniony z części pisemnej egzaminu przez komisję. Taka osoba otrzymuje od Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, powołanie do wykonywania wyżej opisanego zawodu.

Prawa i obowiązki rzeczoznawcy PPOŻ

Skoro są prawa muszą być również obowiązki. Tak jak zostało to wspomniane już na samym początku artykułu, zostały one określone w odpowiedniej ustawie.

Rzeczoznawca PPOŻ jest uprawniony do:

Natomiast do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku należy:

Przechowywanie dokumentacji uzgodnionych projektów i ich kopii przez okres 5 lat;
Przechowywanie kopii zawiadomień o uzgodnieniach;

  • Udostępnieniu do wglądu Wojewódzkiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej wszystkich adnotacji i dokumentów.
  • Meldowania Komendantowi PSP o ewentualnej zmianie miejsca zamieszkania

Podnoszenie umiejętności i kwalifikacji własnych, tak aby były zgodne z aktualną wiedzą i przepisami prawa.

Rola rzeczoznawcy PPOŻ w projektowaniu budynku?

Rzeczoznawcy często spotykają się z klientami, którzy chcą zaoszczędzić na zabezpieczeniach PPOŻ. W takiej sytuacji powinni zachować szczególną ostrożność. Każda osoba, która projektuje budynek i konsultuje się z rzeczoznawcą, powinna otrzymać od niego informację o niezbędnych w świetle przepisów prawa zabezpieczeniach przeciwpożarowych. Nie można ich pominąć, ponieważ PSP nie potwierdzi odbioru budynku, a co za tym idzie nie będzie można go użytkować. To do rzeczoznawcy PPOŻ należy decydowanie o tym, czy wybrane rozwiązanie spełnia wszelkie normy, które zagwarantują bezpieczeństwo. Tutaj liczy się zdrowie i życie ludzi, dlatego tak ważne jest odpowiednie zabezpieczenie budynku.

Rzeczoznawca PPOŻ przy ocenie zaproponowanych przez klienta zmian musi brać pod uwagę to, że mogą być one niekorzystne, a wręcz tragiczne w skutkach. Koniecznie powinien zwrócić także uwagę na to, aby wszystkie urządzenia przeciwpożarowe dopuszczone do użytku miały odpowiednie certyfikaty i były montowane przez osoby posiadające specjalne kwalifikacje.

Najnowsze artykuły:

MASZ WIĘCIEJ PYTAŃ ?

 a nasz inżynier ds. bezpieczeństwa pożarowego dobierze i wyceni rozwiązanie odpowiednie dla Ciebie