...

Czym jest ochrona przeciwpożarowa?

Ochrona przeciwpożarowa

Ochrona przeciwpożarowa odnosi się do kroków, które firma podejmuje, aby zapobiec możliwości wystąpienia pożaru i tym samym uniknąć kosztownych strat. Niezależnie od tego, czy straty te są postrzegane jako obrażenia i śmierć ludzi, czy też duże straty majątkowe w wyniku niekontrolowanego pożaru, każda firma powinna starać się zainwestować w jakąś inicjatywę ochrony przeciwpożarowej, aby zapobiec tym szkodliwym zdarzeniom.

Ochrona przeciwpożarowa to nie tylko czujniki dymu i tryskacze. Obejmuje szkolenie z zakresu postępowania w przypadku zagrożenia pożarowego oraz aktywne i pasywne strategie ochrony przeciwpożarowej. 

Trzy najważniejsze kwestie związane z wdrożeniem ochrony przeciwpożarowej:

  • Ocena pożaru : Ta sekcja obejmuje wszystkie różne zagrożenia, które mogą spowodować pożar. Obejmuje również szkolenia w zakresie obsługi gaśnic i innego sprzętu gaśniczego. Ta część ochrony przeciwpożarowej obejmuje przepisy i zasady dotyczące budynków i ich konstrukcji.
  • Bierna ochrona przeciwpożarowa: obejmuje projekt obiektu, ściany i drzwi przeciwpożarowe, ognioodporny materiał budowlany, szkolenie przeciwpożarowe, skuteczne oznaczenia wizualne , plany ewakuacji i drzwi dymne.
  • Aktywna ochrona przeciwpożarowa: jest integralną i najpopularniejszą częścią ochrony przeciwpożarowej. Do tej kategorii zaliczamy aktywne sposoby zapobiegania pożarowi, czyli czujniki dymu, systemy sygnalizacji pożaru oraz układy gaśnicze, a także – gdy dojdzie do wybuchu pożaru – samą czynność gaszenia go przez ludzi.

Wybór odpowiedniego rodzaju strategii aktywnej i pasywnej ochrony przeciwpożarowej zależy w dużej mierze od rodzaju obiektu, w którym będzie stosowana.


Aby dobrać odpowiednią strategię dla własnych potrzeb należy odpowiedzieć na pytania:

  • Jakie rodzaje materiałów są przechowywane?
  • Jak duży jest obiekt?
  • Jaki układ ma obiekt?
  • ile ma kondygnacji?

Wybranie odpowiedniego planu ochrony przeciwpożarowej i zastosowanych środków technicznych wiąże się z koniecznością przeprowadzania wymaganych konserwacji i przeglądów sprzętu. Te zaś zależą od konkretnych przepisów i specyfiki obiektu. Kontrole powinny być wykonywane przez przeszkolonego fachowca, który posiada odpowiednie uprawnienia i autoryzację producenta zainstalowanych na obiekcie urządzeń.

To tylko wierzchołek góry lodowej, jeśli chodzi o środki zapobiegawcze związane z ochroną przeciwpożarową. Należy pamiętać, iż najistotniejszym elementem każdej strategii ochrony przeciwpożarowej jest szkolenie i praktyka. Bez szkolenia oraz praktycznych umiejętności działania w sytuacjach awaryjnych ryzyko wypadków oraz pożaru będzie stale rosło.

Najnowsze artykuły:

Systemy Sygnalizacji Pożaru

Jak działa i z jakich elementów zbudowany jest System Sygnalizacji Pożaru.

W dużym skrócie system sygnalizacji pożaru służy do wykrywania zagrożenia pożarowego, sygnalizowania i powiadamiania o pożarze oraz wykonywania funkcji sterujących pozostałymi urządzeniami przeciwpożarowymi zainstalowanymi na obiekcie. W poniższym artykule postaramy się przybliżyć dokładną budowę systemu sygnalizacji pożaru. Przedstawimy również sposób działania jego najważniejszych elementów.

Czytaj Więcej »
Bezpieczeństwo pożarowe budynków

Bezpieczeństwo pożarowe budynków – normy, przepisy, wymagania

Kwestie bezpieczeństwa pożarowego budynków reguluje przede wszystkim rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Kluczowymi kwestiami, które projektant musi wziąć pod uwagę projektując budynek, to klasa ZL, PM lub IN, czyli podział budynków ze względu na bezpieczeństwo pożarowe oraz ich wymagana odporność pożarowa (A do E) zależna od wysokości. Z kolei na etapie użytkowania budynku za bezpieczeństwo przed zagrożeniem pożarowym odpowiada osoba fizyczna lub prawna użytkująca budynek.

Czytaj Więcej »

MASZ WIĘCIEJ PYTAŃ ?

 a nasz inżynier ds. bezpieczeństwa pożarowego dobierze i wyceni rozwiązanie odpowiednie dla Ciebie

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.