Czym jest ochrona przeciwpożarowa?

Ochrona przeciwpożarowa

Ochrona przeciwpożarowa odnosi się do kroków, które firma podejmuje, aby zapobiec możliwości wystąpienia pożaru i tym samym uniknąć kosztownych strat. Niezależnie od tego, czy straty te są postrzegane jako obrażenia i śmierć ludzi, czy też duże straty majątkowe w wyniku niekontrolowanego pożaru, każda firma powinna starać się zainwestować w jakąś inicjatywę ochrony przeciwpożarowej, aby zapobiec tym szkodliwym zdarzeniom.

Ochrona przeciwpożarowa to nie tylko czujniki dymu i tryskacze. Obejmuje szkolenie z zakresu postępowania w przypadku zagrożenia pożarowego oraz aktywne i pasywne strategie ochrony przeciwpożarowej. 

Trzy najważniejsze kwestie związane z wdrożeniem ochrony przeciwpożarowej:

  • Ocena pożaru : Ta sekcja obejmuje wszystkie różne zagrożenia, które mogą spowodować pożar. Obejmuje również szkolenia w zakresie obsługi gaśnic i innego sprzętu gaśniczego. Ta część ochrony przeciwpożarowej obejmuje przepisy i zasady dotyczące budynków i ich konstrukcji.
  • Bierna ochrona przeciwpożarowa: obejmuje projekt obiektu, ściany i drzwi przeciwpożarowe, ognioodporny materiał budowlany, szkolenie przeciwpożarowe, skuteczne oznaczenia wizualne , plany ewakuacji i drzwi dymne.
  • Aktywna ochrona przeciwpożarowa: jest integralną i najpopularniejszą częścią ochrony przeciwpożarowej. Do tej kategorii zaliczamy aktywne sposoby zapobiegania pożarowi, czyli czujniki dymu, systemy sygnalizacji pożaru oraz układy gaśnicze, a także – gdy dojdzie do wybuchu pożaru – samą czynność gaszenia go przez ludzi.

Wybór odpowiedniego rodzaju strategii aktywnej i pasywnej ochrony przeciwpożarowej zależy w dużej mierze od rodzaju obiektu, w którym będzie stosowana.


Aby dobrać odpowiednią strategię dla własnych potrzeb należy odpowiedzieć na pytania:

  • Jakie rodzaje materiałów są przechowywane?
  • Jak duży jest obiekt?
  • Jaki układ ma obiekt?
  • ile ma kondygnacji?

Wybranie odpowiedniego planu ochrony przeciwpożarowej i zastosowanych środków technicznych wiąże się z koniecznością przeprowadzania wymaganych konserwacji i przeglądów sprzętu. Te zaś zależą od konkretnych przepisów i specyfiki obiektu. Kontrole powinny być wykonywane przez przeszkolonego fachowca, który posiada odpowiednie uprawnienia i autoryzację producenta zainstalowanych na obiekcie urządzeń.

To tylko wierzchołek góry lodowej, jeśli chodzi o środki zapobiegawcze związane z ochroną przeciwpożarową. Należy pamiętać, iż najistotniejszym elementem każdej strategii ochrony przeciwpożarowej jest szkolenie i praktyka. Bez szkolenia oraz praktycznych umiejętności działania w sytuacjach awaryjnych ryzyko wypadków oraz pożaru będzie stale rosło.

Najnowsze artykuły:

MASZ WIĘCIEJ PYTAŃ ?

 a nasz inżynier ds. bezpieczeństwa pożarowego dobierze i wyceni rozwiązanie odpowiednie dla Ciebie