Systemy Przeciwpożarowe

Systemy Sygnalizacji Pożaru – projekt, montaż, serwis.

Zajmujemy się projektowaniem, kontrolą, konserwacją i instalacją
systemów sygnalizacji pożaru.
Zakres świadczonych usług rozpoczyna się od rutynowych przeglądów systemów sygnalizacji pożaru po wykonywanie oraz modernizację istniejących już systemów. 
Nasi inżynierowie posiadają wszystkie niezbędne uprawnienia i certyfikaty CNBOP oraz mają doskonałą wiedzę na temat aktualnych przepisów i norm EN54, VDS, NFPA, FM Global.

 

 

Systemy Sygnalizacji Pożaru

ZGODNOŚĆ Z WYMOGAMI i WYTYCZNYMI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO CNBOP DZIĘKI ZASTOSOWANIU TECHNOLOGII SYGNALIZACJI POŻAROWEJ OD INTelectro.

Wytyczne CNBOP określają wymagania oraz kryteria projektowania i instalacji systemów sygnalizacji pożaru. Inżynierowie INTelectro będą współpracować z Tobą w celu zaprojektowania i zainstalowania systemu sygnalizacji pożaru zgodnego z aktualnymi przepisami oraz spełniającego wymagania ubezpieczeniowe.

POMOŻEMY CI SPEŁNIĆ WYMAGANIA PRZECIWPOŻAROWE DOTYCZĄCE UZYSKANIA POZWOLENIA NA BUDOWĘ.

Często aby zacząć użytkować nowy lub istniejący budynek, wymagany jest system sygnalizacji pożaru wykonany zgodnie z aktualnymi przepisami i wymaganiami firm ubezpieczeniowych – VDS, FM Global, NFPA 72.
Eksperci INTELECTRO  opracują dla Ciebie dokumentację projektową dotyczącą sposobu wykonania systemu sygnalizacji pożaru. Kiedy przygotowany projekt zostanie zatwierdzony oraz uzgodniony z naszym rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, zainstalujemy system przeciwpożarowy, abyś mógł rozpocząć działalność.

NASZA TECHNOLOGIA SYGNALIZACJI POŻARU JEST WSPIERANA PRZEZ CAŁODOBOWE WSPARCIE EKSPERCKIE W ZAKRESIE MONITOROWANIA.

Technologie systemów sygnalizacji pożaru stosowane przez firmy instalacyjne  są w dużej mierze takie same – ale w przeciwieństwie do konkurentów nasze usługi w zakresie ochrony przeciwpożarowej łączą  wsparcie z wieloletnim doświadczeniem ekspertów ds. systemów przeciwpożarowych. Nasi inżynierowie i technicy dysponują ogromną wiedzą, jak zaprojektować, zainstalować i uruchomić niezawodny system sygnalizacji pożaru. Celem firmy INTelectro jest dostarczanie kompleksowych rozwiązań przeciwpożarowych, które zapewniają bezpieczeństwo na jakie zasługuje Twoja firma.

DOŚWADCZONY ZESPÓŁ TECHNIKÓW ZAPROJEKTUJE I ZAINSTALUJE CAŁY SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU.

System sygnalizacji pożaru to złożona instalacja, która wymaga dobrego zaplanowania i zaprojektowania przed instalacją. System sygnalizacji pożaru musi spełniać wszystkie obowiązujące normy oraz wymagania. W związku z tym wszystkie nasze projekty systemów sygnalizacji pożaru  muszą zostać zatwierdzone i uzgodnione przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Dopiero po pozytywnym zaopiniowaniu  dokumentacji technicy INTelectro mogą rozpocząć proces instalacji. Chętnie przeprowadzimy Cię przez cały proces, od projektowania po instalację i konserwację.

NASZE SYSTEMY PRZECIWPOŻAROWE KOMUNIKUJĄ SIĘ Z CENTRUM MONITOROWANIA W CELU SZYBKIEGO ZAALARMOWANIA SŁUŻB RATOWNICZYCH W PRZYPADKU POŻARU.

Systemy sygnalizacji pożaru instalowane przez naszą firmę są zaprogramowana tak, aby przekazywać sygnał o wystąpieniu zagrożenia do  specjalistycznego centrum monitorowania alarmów. Po wstępnej ocenie zagrożenia zostaje powiadomiona lokalna jednostka straży pożarnej.
Niewątpliwym  atutem naszych systemów sygnalizacji pożaru jest  również możliwość zaimplementowania oprogramowania umożliwiającego automatyczne powiadamianie o aktywacji systemu przeciwpożarowego na telefon komórkowy.

Sprawdź jak jeszcze możemy ci pomóc:

UZYSKAJ BEZPŁATNĄ WYCENĘ

Chroń wszystko, na co tak ciężko pracowałeś.
Zadzwoń a nasz inżynier ds. bezpieczeństwa pożarowego dobierze i wyceni rozwiązanie odpowiednie dla Ciebie.

INTelectro – Pasja | Jakość | Doświadczenie

Kontakt

Facebook

©2019. INTelectro Sp. z o.o. All Rights Reserved.