...

DSO dla Lotnisk

LOTNISKA

rozwiązania DSO dla lotnisk

Rozwiązania DSO dla lotnisk

Głównym zadaniem Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego jest przede wszystkim realizacja zasadniczych funkcji ewakuacji i informowania osób przebywających w obiekcie o zagrożeniu. Przekazywanie informacji odbywa się w sposób automatyczny po otrzymaniu sygnałów z systemu sygnalizacji pożaru lub w sposób ręczny przy użyciu mikrofon strażaka. Bez wątpienia funkcje nagłośnieniowe i ostrzegawcze na lotnisku muszą odznaczać się wyjątkową wydajnością i niezawodnością. Nasz firma zapewnia kompleksowe wsparcie począwszy od projektu przez instalację a skończywszy na wsparciu serwisowym.
Projektujemy, instalujemy i serwisujemy całe systemy i ich elementy w dużych węzłach komunikacyjnych, kościołach, budynkach publicznych, biurach, szkołach i centrach handlowych w całej Polsce.

System dso dla lotnisk

Należy zwrócić uwagę, że system DSO, może być z powodzeniem wykorzystywany do wykonywania funkcji niezwiązanych z ostrzeganiem o niebezpieczeństwie. W stanie normalnym system DSO umożliwia realizację fakultatywnych funkcji nagłośnienia obiektu takich jak nadawanie tła muzycznego czy rozgłaszanie komunikatów informacyjnych. Funkcje te realizowane są za pośrednictwem mikrofonu strefowego lub innych podłączonych do systemu zewnętrznych źródeł dźwięku.

Mikrofony strefowe, zainstalowane w punktach informacyjnych i strefach odpraw, umożliwiają nadawanie komunikatów przez obsługę lotniska i przekazywanie informacji pasażerom czekającym na odprawę. Do 263 mikrofonów w systemie z powodzeniem wystarcza do aplikacji przewidzianych dla największych portów lotniczych. Komunikacja odbywa się po protokole TCP/IP, dlatego przy wykorzystaniu przyłączenie dużej ilości mikrofonów jest bardzo proste.

Ważnym aspektem jest zastosowanie systemów wyposażonych w procesor DSP umożliwiających korekcję sygnałów audio. W połączeniu z kolumnami głośnikowymi wyrównanymi liniowo gwarantuje to uzyskanie najlepszej zrozumiałości nadawanych komunikatów w pomieszczeniach o niekorzystnej akustyce. 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.