...

DSO dla obiektów handlowych

OBIEKTY HANDLOWE

DSO dla obiektów handlowych

Rozwiązania DSO dla obiektów handlowych

Obiekty handlowe często charakteryzują się dużymi strefami przeciwpożarowymi, w których kilkanaście linii głośnikowych może tworzyć jedną strefę nagłośnienia.  W celu odpowiedniego nagłośnienia tak dużej przestrzeni firma INTelectro instaluje systemy DSO posiadające możliwość mostkowania wielu kanałów co umożliwia przyporządkowanie poszczególnych linii głośnikowych do jednego dużego wzmacniacza. Powyższe rozwiązanie znacząco wpływa na ograniczenie zużycia energii, funkcjonalność systemu i jego cenę.

dso dla obiektów handlowych

W naszych systemach DSO dedykowanych dla obiektów handlowych istnieje możliwość podłączenia dowolnego źródła audio. Umożliwia to wykorzystywane systemu DSO do nadawania np. tła muzycznego do dowolnie zdefiniowanych stref głośnikowych. Wydzielenie strefy ogólnodostępnej jak pasaż handlowy, daje możliwość nadawania muzyki lub informacji reklamowych przekazywanych przez systemy zewnętrzne lub wbudowane w szafie źródło dźwięku.

Dzięki zaprojektowaniu niezależnych linii głośnikowych w obszarach najemców, system może być wykorzystywany przez lokalnego najemcę, jako system nagłośnienia. Dedykowany mikrofon strefowy, może służyć do nadawania komunikatów słownych przez personel sklepu. 

Sprawdź gdzie jeszcze możemy zainstalować system DSO:

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.