...

Przeglądy Przeciwpożarowe – sprawdź jak i kiedy je wykonywać

Przeglądy przeciwpożarowe wykonywane systematycznie są nie tylko wymagane przepisami prawa, ale mogą również uchronić Cię przed pożarem i gigantycznymi stratami finansowymi.
Przeglądy przeciwpożarowe

Na właścicielu lub zarządzającym budynkiem leży obowiązek utrzymania go we właściwym stanie technicznym, który gwarantuje bezpieczeństwo. Bardzo istotną kwestią w tym kontekście jest odpowiednia ochrona przeciwpożarowa. Nie wystarczy, że obiekt został wyposażony w nowoczesne instalacje i systemy przeciwpożarowe – ich stan musi być regularnie kontrolowany, aby zawsze mieć pewność, że są one w pełni sprawne i skuteczne.

Dlaczego przeglądy systemów przeciwpożarowych są tak ważne?

Sprawne systemy przeciwpożarowe są kluczowe z punktu widzenia bezpieczeństwa ludzi, zwierząt i zabezpieczenia przedmiotów materialnych. Obecnie instalacje przeciwpożarowe obejmują podstawowe, wymagane przepisami prawa, wyposażenie budynków. Pełnią one niezwykle istotną rolę, ponieważ umożliwiają natychmiastowe wykrycie niebezpieczeństwa, jakim jest wybuch pożaru, a także sygnalizują o niebezpieczeństwie i umożliwiają podjęcie szybkich kroków, które mają na celu wyeliminowanie zagrożenia, przeprowadzenie sprawnej ewakuacji oraz zaalarmowanie straży pożarnej i ugaszenie ognia.

Akcja ratunkowa może być jednak przeprowadzona odpowiednio szybko i skutecznie jedynie pod warunkiem, że wszystkie elementy systemu przeciwpożarowego są sprawne. Niestety, wraz z upływem czasu mogą one ulegać uszkodzeniu lub zużyciu. Właściciel lub zarządca budynku zgodnie z polskim prawem ma obowiązek nie tylko wyposażyć budynek w odpowiednie zabezpieczenia, ale i zadbać o to, by zawsze pozostawały sprawne. Właśnie z tego powodu regularne przeglądy przeciwpożarowe, a także naprawy, wymiana i konserwacja urządzeń pożarowych jest niezwykle ważna.

Przegląd instalacji ppoż jak często należ wykonywać?

Warto mieć świadomość, że wymogi dotyczące częstotliwości przeprowadzania przeglądów instalacji ppoż i innych czynności sprawdzających bezpieczeństwo są szczegółowo regulowane zarówno przez prawo budowlane, jak i bardziej szczegółowe przepisy (m.in dotyczące ochrony przeciwpożarowej). Ich nieznajomość może wiązać się z surowymi karami! Prawo budowlane jasno stanowi, że kontrola stanu technicznego budynków powinna być przeprowadzana co najmniej raz na rok. Oprócz, wspomnianego przeglądu systemów przeciwpożarowych, obejmuje ona również sprawdzenie bezpieczeństwa systemów wentylacyjnych oraz instalacji gazowej.  W przypadku budynków o większej kubaturze przeglądy stanu technicznego powinny odbywać się co najmniej dwa razy w roku. Natomiast dodatkowo raz na pięć lat należy przeprowadzić kontrolę stanu budynku połączoną z kontrolą stanu instalacji elektrycznej i ochrony odgromowej.

Przeglądy PPOŻ – przepisy

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) zawiera przepisy dotyczące częstotliwości dokonywania przeglądów systemów przeciwpożarowe i poszczególnych ich elementów (które obejmują wszelkiego rodzaju detektory ognia i dymu, systemy oddymiające, instalacje tryskaczowe, a także gaśnice i infrastrukturę gaśniczą taką jak hydranty przeciwpożarowe). 

przeglądy ppoż przepisy

Wyżej wspomniane rozporządzenie wskazuje, że poszczególne urządzenia przeciwpożarowe i sprzęt gaśniczy podlegają regularnym kontrolom na zasadach opisanych w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic. Muszą być one również sprawdzane zgodnie z wymogami producenta, jednak nie rzadziej niż raz na rok. To właściciel lub zarządca budynku musi czuwać nad tym, by upewnić się, jak często firma, która wyprodukowała dane urządzenie, zaleca je kontrolować.

Jednocześnie stan systemów przeciwpożarowych może być sprawdzany przez straż pożarną, zawsze, gdy strażacy uznają, że jest taka konieczność, w ramach czynności kontrolno-rozpoznawczych. Odbywa się to na podstawie Ustawy o Państwowej Straży Pożarnej oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną z 24 października 2005 r. (Dz.U. Nr 225, poz. 1934).

Przegląd systemów PPOŻ – na czym polega?

Pierwszym krokiem, który ma miejsce podczas każdego przeglądu systemów PPOŻ, zanim technicy ochrony przeciwpożarowej wejdą do obiektu, jest poinformowanie lokalnej jednostki straży pożarnej.

Następnie na miejscu technicy rozpoczynając właściwy przegląd urządzeń przeciwpożarowych, przeprowadzą szereg odpowiednich testów aby upewnić się, że wszystkie elementy systemu działają poprawnie. Począwszy od centrali pożarowej przez czujniki, ropy i sygnalizatory po drzwi przeciwpożarowe, klapy odcinające w kanałach wentylacyjnych i windy.

Mówiąc dokładniej, elementy do sprawdzenia i przetestowania obejmują:

 • centrale pożarowe,
 • czujniki dymu i ciepła,
 • sygnalizatory,
 • akumulatory,
 • moduły wejść/wyjść,
 • czujniki przepływu,
 • zawory kontrolne,
 • presostaty
 • drzwi oddzielenia pożarowego,
 • bramy napowietrzające,
 • klapy odcinające w kanałach wentylacyjnych
 • Inne nadzorowane lub sterowane przez system pożarowy urządzenia.

Przeprowadzenie odpowiednich testów zapewni spełnienie wszystkich norm i pomoże zidentyfikować potencjalne problemy, które mogą zagrozić działaniu komponentów w całym systemie. 

Ile czasu trwa przegląd systemu pożarowego?

Proces przeglądu ppoż zależy od wielkości i poziomu skomplikowania danego obiektu. Dlatego konserwacja mniejszych systemów na zamkniętym obszarze może zająć zaledwie dwie lub trzy godziny, podczas gdy w przypadku większych obiektów z wieloma budynkami i złożonymi systemami może to potrwać nawet kilka dni.
Podczas przeprowadzania przeglądów i testów nie należy się spieszyć a wszystkie czynności muszą być przeprowadzane dokładnie i zgodnie z wytycznymi oraz dokumentacją techniczno ruchową producenta.  

Przegląd ppoż budynku - co powinni wiedzieć pracownicy o prowadzonym działaniach ?

Przede wszystkim wszyscy pracownicy powinni być zaznajomieni z procedurami ćwiczeń przeciwpożarowych i być świadomi, że w budynku będzie przeprowadzany przegląd sprzętu ppoż. Po drugie w przypadku zauważenia nieprawidłowości w działaniu jakiegokolwiek elementu systemu pożarowego powinni zgłosić to technikowi wykonującemu przegląd urządzeń.

Konserwacja systemów PPOŻ – oferta firmy systemypozarowe-24.pl

Oferujemy wykonanie profesjonalnych i kompleksowych usług konserwacji systemów ppoż . Obejmują one dokładne sprawdzenie wszystkich instalacji, które służą zapewnieniu bezpieczeństwa i ochrony przed ogniem.

            Zakres wykonywanych przeglądów i konserwacji systemów przeciwpożarowych:

 • przegląd urządzeń przeciwpożarowych – nasi pracownicy, podczas przeglądu ppoż budynku, sprawdzają działanie wszystkich urządzeń przeciwpożarowych, których zadaniem jest wykrywanie zaprószenia ognia i sygnalizowanie, że może dojść do pożaru. Są to między innymi takie urządzenia przeciwpożarowe jak: centrale pożarowe, czujniki ognia i dymu, ręczne ostrzegacze pożarowe, sygnalizatory optyczne, moduły kontrolno-sterujące i inne elementy instalacji.
 • kontrolę gaśnic i innego sprzętu gaśniczego – stan gaśnic powinien być regularnie kontrolowany co najmniej raz do roku (lub, jeżeli tak zaleca producent, nawet częściej). Obowiązkowa wymiana gaśnic powinna być przeprowadzana raz na pięć lat.
 • kontrolę systemów hydrantów – co najmniej raz do roku należy sprawdzać stan hydrantów. Raz na pięć lat powinna być przeprowadzana kontrola ciśnienia w wężach.
 • kontrola systemów wentylacyjnych i kontrola instalacji gazowej – muszą być wykonywane regularnie raz na rok.

MASZ WIĘCIEJ PYTAŃ ?

 a nasz inżynier ds. bezpieczeństwa pożarowego dobierze i wyceni rozwiązanie odpowiednie dla Ciebie

NASZE DOŚWIADCZENIE W LICZBACH

0 +
LAT NA RYNKU
0 +
ZADOWOLONYCH KLIENTÓW
0 +
m2 ZABEZPIECZONYCH POWIERZCHNI

Firmy, które nam zaufały

Poznaj firmy, które obdarzyły nas zaufaniem i powierzyły nam kwestie bezpieczeństwa.
Współpracowaliśmy z wieloma przedsiębiorstwami, dla których opracowywaliśmy różnego rodzaju dokumentacje,
audyty i świadczyliśmy usługi z zakresu bezpieczeństwa pożarowego. Poniżej znajdziesz nazwy firm naszych klientów.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.