...

Jak działa i z jakich elementów zbudowany jest System Sygnalizacji Pożaru.

Systemy Sygnalizacji Pożaru

W dużym skrócie system sygnalizacji pożaru służy do wykrywania zagrożenia pożarowego, sygnalizowania i powiadamiania o pożarze oraz wykonywania funkcji sterujących pozostałymi urządzeniami przeciwpożarowymi zainstalowanymi na obiekcie. 

W poniższym artykule postaramy się przybliżyć dokładną budowę systemu sygnalizacji pożaru. Przedstawimy również sposób działania jego najważniejszych elementów.

System Sygnalizacji Pożaru – dostępne rozwiązania.

Wśród wielu różnych rodzajów systemów sygnalizacji pożaru najczęściej możemy spotkać:

Konwencjonalny system sygnalizacji pożaru

System konwencjonalny składa się z grup urządzeń detekcyjnych, połączonych w pojedyncze strefy, zainstalowane na jednej linii i podłączone do centrali ppoż. Mimo, że koszty początkowe instalacji systemu konwencjonalnego są niższe, oferują one zdecydowanie mniej informacji o aktywowanych urządzeniach i nie są w stanie szczegółowo wskazać poszczególnych miejsc gdzie występuje alarm pożarowy. Dokładnie to obsługa obiektu musi zlokalizować dokładne miejsce zdarzenia samodzielnie. Poszukując maksymalnego bezpieczeństwa pożarowego i wartości dodanych w postaci szybszej lokalizacji miejsca wystąpienia alarmu pożarowego oraz zminimalizowania występowania fałszywych alarmów, coraz więcej dużych inwestorów decyduje się na wybór systemu adresowalnego.

Adresowalny system sygnalizacji pożaru

Adresowalny system sygnalizacji pożaru zbudowany jest z wielu urządzeń, przeznaczonych do wykrywania i sygnalizowania pożaru, powiadamiania właściwych służb, a także do sterowania urządzeniami automatyki pożarowej. System adresowalny umożliwia ochronę praktycznie wszystkich rodzajów obiektów, takich jak: hale magazynowe, zakłady produkcyjne, biurowce, szpitale, teatry, galerie handlowe. Adresowalny system sygnalizacji pożaru doskonale sprawdza się w instalacjach bezpieczeństwa inteligentnych budynków ze względu na zdolność do przekazywania bardzo dużej ilości informacji do systemów BMS, a także do systemów monitoringu pożarowego.

Taki system sygnalizacji i wykrywania pożaru daje praktycznie nieograniczone możliwości precyzyjnej i automatycznej analizy zjawisk zachodzących w chronionym obiekcie. Wzajemna wymiana informacji pomiędzy czujkami pożarowymi dostarcza systemowi niezbędnych danych już na bardzo wczesnym etapie rozwoju pożaru, w fazie, w której dotychczas stosowane klasycznie działające systemy sygnalizacji pożarowej jeszcze nie reagują. Tak wczesne pozyskanie informacji zapewnia dokładną analizę obserwowanego zdarzenia. Pozwala na odróżnienie stanu zagrożenia pożarowego od krótkotrwałego zjawiska zakłócającego i sprawia, że system właściwie ocenia zdarzenia, przyczyniając się do zredukowania liczby fałszywych alarmów.

Bezprzewodowy system sygnalizacji pożaru

Bezprzewodowy system sygnalizacji pożaru, do komunikacji miedzy urządzeniami wykorzystuje dwukierunkową łączność radiową. Nie wymaga okablowania, dzięki czemu idealnie sprawdza się w obiektach, gdzie nienaruszalność wnętrz, wysoka estetyka oraz łatwość montażu bez przewodów są kluczowe. Obiektami gdzie w szczególności sprawdzi się bezprzewodowy system ppoż są między innymi : obiekty historycznych, sakralne oraz podlegające pod konserwatora zabytków (kościoły, pałace, muzea, katedry).
Bezprzewodowy system detekcji i sygnalizacji pożaru może również zostać łatwo zintegrowany z tradycyjnymi systemami innych producentów. Ponadto urządzenia wchodzące w skład systemu zasilane są powszechnie dostępnymi bateriami, które zapewniają wiele lat pracy.

System sygnalizacji pożaru - najważniejsze elementy

Centrala pożarowa

Centrala pożarowa jest sercem systemu sygnalizacji pożaru do którego podłączone są rozmaite urządzenia detekcyjne, takie jak czujki pożarowe, sygnalizatory, przyciski ROP i moduły kontrolno-sterujące. Centrala przeciwpożarowa jest jednym z najważniejszych elementów w całym systemie przeciwpożarowym.  Przy doborze centrali pożarowej, ważne jest aby sprawdzić ilość elementów i/lub ilość pętli, które potrzebne są na danym obiekcie oraz ustalić do ilu elementów można rozbudować daną centralę ppoż jeśli w przyszłości planujemy rozbudowę systemu sygnalizacji pożaru. 

centrala systemu sygnalizacji pożaru

Centrale przeciwpożarowe różnych producentów nie są ze sobą kompatybilne. Warto więc zwrócić na to uwagę, jeśli mamy istniejący obiekt, na którym jest już zainstalowany system sygnalizacji pożaru.

Centrale przeciwpożarowe to urządzenia, które podlegają restrykcyjnym przepisom i badaniom pożarowym. Centrale pożarowe muszą zostać w pełni przebadane i certyfikowane przez CNBOP. Instalacja oraz programowanie central ppoż powinno zostać przeprowadzone przez przeszkolone osoby zajmujące się montażem systemów przeciwpożarowych.

Panel wyniesiony

Panel wyniesiony to urządzenie umożliwiające obsługę systemu sygnalizacji pożaru z miejsca oddalonego od fizycznej lokalizacji centrali. W dużym skrócie panel wyniesiony powiela informacje wyświetlane na centrali pożarowej. Dzięki panelu wyniesionemu, centrala pożarowa może być zainstalowana tam gdzie jest to najbardziej dogodne z punktu widzenia topologii systemu, podczas gdy panel wyniesiony umieszczony może zostać w pobliżu personelu obsługowego. Dzięki identycznemu z centralą interfejsowi użytkownika, obsługa systemu przeciwpożarowego za pomocą panelu wyniesionego jest dokładnie taka jak w przypadku obsługi lokalnej przy pomocy centrali ppoż.

panel wyniesiony do systemu ssp

UTA

UTA to urządzenie służące do Transmisji Alarmów Pożarowych i Sygnałów Uszkodzeniowych. Wspomniane urządzenie montowane i serwisowane jest zazwyczaj przez wykfalifikowanych instalatorów systemów sygnalizacji pożaru. UTA, tak samo jak centrale pożarowe, powinny posiadać aktualne certyfikaty i świadectwa dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy w Józefowie. Za pośrednictwem UTA sygnał o alarmie lub uszkodzeniu wygenerowany z systemu ppoż przekazywany jest do 24h centrów monitorowania alarmów pożarowych. Następnie operator systemu po analizie, podejmuje decyzję o poinformowaniu i jednocześnie wysłaniu jednostek straży pożarnej do miejsca z którego otrzymał sygnał alarmowy

Czujniki dymu

 

Optyczne Czujniki Dymu
Optyczne czujniki dymu, nazywane również przez instalatorów i projektantów systemów sygnalizacji pożaru, czujnikami punktowymi wyposażone są w komorę pomiarową, w której znajduje się  nadajnik w postaci diody IR oraz odbiornik. Czujnik optyczny dymu uruchomi alarm pożarowy w momencie Gdy dostanie się do niego dym. Następuje wówczas przerwanie a raczej rozproszenie wiązki promieniowania podczerwonego.

czujnik dymu do systemu sygnalizacji pożaru

Optyczne czujniki dymu są najpopularniejszym urządzeniem z dostępnych na rynku rozwiązań przeciwpożarowych. Ich popularność wynika przede wszystkim ze skuteczności działania. Niewątpliwą wartością optycznych czujków dymu jest fakt, że nie tylko zabezpiecza duży obszar, ale również potrafi reagować na praktycznie wszystkie zagrożenia pożarowe.

czujnik dymu multisensorowy
Czujka dymu wielosensorowa to nic innego jak optyczny czujnik dymu wyposażony w drugi  optyczny detektor rozproszonego światła, a także w dodatkowy czujnik ciepła. Czujnik multisensorowy przeznaczony jest do wykrywania pożaru od tlącego się po otwarty o jednolitej charakterystyce reakcji.

Czujki ciepła
Jak sama nazwa wskazuje czujnik ciepła wygeneruje alarm w momencie wykrycia zmiany temperatury nadzorowanym pomieszczeniu. Zazwyczaj uważa się, że czujki ciepła mają najpowolniejszą reakcję na pożar, ale w pożarze, który emituje ciepło z małą ilością dymu, mogą zadziałać przed czujnikami dymu.

Liniowa czujka dymu
Zasada działania liniowej czujki dymu polega na analizie przezroczystości optycznej powietrza w przestrzeni pomiędzy czujką a jej odbiornikiem. Jeżeli w powietrzu pojawi się pewna, określona zawartość dymu, i wpłynie na zmniejszenie przezroczystość, to czujka, zgodnie z ustawionym progiem czułości, wygeneruje stan alarmowy. Natomiast w przypadku gdy dojdzie do całkowitego przerwania strumienia promieniowania czujnik wskaże stan uszkodzenia. Dzieje się tak, ponieważ nawet największe stężenie dymu w powietrzu, nigdy nie doprowadzi do całkowitego przerwania optycznego toru wiązki czujka. Liniowa czujka dymu pracuje w normalnym stanie dozorowania w sytuacji kiedy powietrze jest czyste.

liniowy czujnik dymu do systemu ppoż

Praktycznie wszystkie dostępne na rynku polskim czujniki liniowe posiadają wbudowane układy automatycznej kompensacji zabrudzenia układu optycznego i kompensacji wpływu warunków otoczenia. Takie rozwiązanie powoduje, iż czujniki zachowują stałą czułość i zdolność do wykrywania zagrożenia pożarowego w długim okresie czasu. Przy pewnym poziomie zabrudzenia układu optycznego czujnika lub odbiornika, czujka zgłasza stan uszkodzenia, który oznacza konieczność podjęcia prac serwisowych i jej oczyszczenia.

Czujki zasysające
Czujki zasysające są przeznaczone do stosowania w trudnych warunkach środowiskowych.
System sygnalizacji pożaru oparty ma czujnikach aspiracyjnych zapewnia aktywną ochronę.

czujka zasysająca do sydtemu sygnalizacji pożaru

Podczas dozorowania czujka cały czas pobiera powietrze z nadzorowanego obszaru lub strefy pożarowej w celu wykrycia obecności cząstek dymu. Cząsteczki dymu są transportowane do detektora za pomocą zintegrowanego aspiratora, który w sposób ciągły pobiera powietrze z sieci rurek próbkujących. Każda linia rurek wyposażona jest w małe otwory, nazywane  punktami próbkującymi. Po osiągnieciu zadanego poziomu cząsteczek dymu w powietrzu czujnik generuje alarmy pożarowe, które przedstawiane są jako szereg alarmów etapowych. Czujki zasysające zapewniają niezawodną detekcję – wykrywają wszystkie typy pożarów i są odporne na powstawanie  zjawisk zwodniczych spowodowanych np. pyłem, kurzem, oparami technologicznymi i skraplaniem pary wodnej. Dzięki temu czujki zasysające doskonale radzą sobie z bardzo wczesnym wykrywaniem praktycznie wszystkich rodzajów pożarów i  można z powodzeniem zastosować je w najbardziej wymagających i skomplikowanych obiektach  np. w zakładach przemysłu ciężkiego, serwerowniach, trafostacjach, magazynach energii, chłodniach i mroźniach, na basenach oraz w zakurzonych przestrzeniach międzystropowych.

Systemy sygnalizacji pożaru wyposażone w czujniki zasysające doskonale sprawdzają się w wysokich obiektach jak magazyny wysokiego składowania czy halach sportowych, gdzie dostęp do czujek punktowych montowanych pod sufitem jest utrudniony.

Ręczny Ostrzegacz Pożarowy

Ręczny ostrzegacz pożarowy ( ROP) to urządzenie przeznaczone do ręcznego uruchomienia systemu sygnalizacji pożaru przez osobę, która zauważyła pożar. Uruchomienie ROPa polega na uderzeniu i zbiciu szybki zabezpieczającej lub w niektórych urządzeniach dodatkowo wciśnięciu przycisku. Ręczne ostrzegacze pożarowe produkowane są w wersji przeznaczonej do montażu wewnątrz i na zewnętrz obiektów. 

ręczny ostrzegacz pozżarowy
sygnalizator optyczno-akustyczny

Sygnalizator pożarowy

Sygnalizator pożarowy akustyczny lub optyczno-akustyczny służy do informowania osób przebywających w obiekcie o wykryciu zagrożenia przez system sygnalizacji pożaru. Rozróżniamy sygnalizatory adresowalne, które mogą być umieszczone zarówno na liniach jak i pętlach centrali ppoż  oraz sygnalizatory konwencjonalne. Sygnalizatory akustyczne i optyczno-akustyczne zasilane są najczęściej napięciem 24V i  mogą być zasilane bezpośrednio z dedykowanej w centrali pożarowej linii sygnalizacyjnej  lub z zasilacza pożarowego. 

Głównym parametrem jakim należy kierować się przy wyborze sygnalizatora pożarowego – zewnętrznego jak i wewnętrznego jest jego maksymalny poziom głośności w podawany w dB.

Od kilku lat w ofercie, wielu producentów systemów sygnalizacji pożaru, można znaleźć również sygnalizatory głosowe, które potrafią informować ludzi o zagrożeniu przez emitowanie komunikatów głosowych.

Moduły kontrolno/streujące – moduły wejść/wyjść

Moduły wejść – wyjść to urządzenia sterujące przeznaczone do uruchamiania, sterowania stykami przekaźników, urządzeń alarmowych i przeciwpożarowych, takich jak np. sygnalizatory, klap dymowe, drzwi przeciwpożarowe, klapy odcinające itp.

Moduły umożliwiają również kontrolowanie sprawności sterowanego urządzenia i weryfikują poprawność jego zadziałania a także nadzorują nie związanych ze sterowaniem urządzeń lub instalacji zewnętrznych.

moduł kontrolno - sterujący
zasilacze pożarowe do ssp

Zasilacze pożarowe

Zasilacze pożarowe stanowią ważny element systemu sygnalizacji pożaru i pełnią niezwykle istotną rolę, ponieważ odpowiadają za zapewnienie ciągłości zasilania podłączonych do niego odbiorników, bez względu na napięcie w sieci energetycznej.

Zasilacze pożarowe umożliwiają pracę systemu sygnalizacji pożaru w przypadku zaniku zasilania sieciowego. Zasilanie rezerwowe w SSP powinno być zdolne do utrzymania całej instalacji w stanie pracy w ciągu co najmniej 72 h oraz do zapewnienia możliwości alarmowania przez minimum 30 minut.

System Sygnalizacji Pożaru - producenci

Poniżej postaramy się omówić i przedstawić ofertę kilku najważniejszych producentów systemów sygnalizacji pożaru oferujących swoje produkty na polskim rynku.

System sygnalizacji pożaru – Siemens Cerberus PRO

Cerberus PRO to systemy ochrony przeciwpożarowej firmy Siemens. Zapewnia on niesamowitą dokładność  oraz łatwość użytkowania przez obsługę budynku i straż pożarną. W momencie, w którym pojawiają się pierwsze oznaki zagrożenia, systemy ochrony przeciwpożarowej Cerberus PRO generuje skoordynowany sygnał alarmowy, po czym uruchamiane są pozostałe elementy wchodzące w skład całej instalacji pożarowej.

Wszystkie systemy oferowane przez firmę Siemens są zgodne z najwyższymi normami bezpieczeństwa i gwarantują pełne zaufanie do instalacji i jakości produktów.

Centrale pożarowe Siemens Cerberus FC722 FC724 FC726

Oferowane rozwiązania:

 • centrale seria FC722-ZZ
  Kompaktowa, 2 pętlowa ( max. 4 pętle) centrala pożarowa ze zintegrowanym panelem obsługowym, przetwarzająca sygnały nawet z 252 adresowalnych urządzeń Cerberus PRO. Centrala może pracować jako jednostka autonomiczna lub sieciowa. Może być programowana za pomocą przyjaznego użytkownikowi oprogramowania Cerberus-Engineering-Tool umożliwiając tworzenie systemów o dużej wszechstronności. Do 32 stacji (central i konsol) może być połączonych w ramach jednego klastra (C-WEB/SAFEDLINK), lub do 16 w przypadku podłączenia do systemu zarządzającego. W ramach światłowodowej sieci szkieletowej (C-WEB/LAN) może być połączonych do 14 klastrów z 16 centralami każdy. Ta topologia sieci jest zgodna z normą EN54 dla połączenia maksymalnie 64 stacji.
  Wszystkie linie dozorowe są monitorowane na doziemienie. Dostosowanie tekstów użytkownika z poziomu centrali lub oprogramowania Cerberus-Engineering-Tool. Pamięć do 2000 zdarzeń zapisanych wg różnych kryteriów. Automatyczna zmiana czasu z letniego na zimowy. Automatyczne wczytanie i konfiguracja wszystkich urządzeń C-NET, umożliwia natychmiastowe i proste uruchomienie systemu. Dane mogą być przesyłane za pomocą programu do zdalnego dostępu – Cerberus-Remote.
  FC722 idealnie nadaje się do średnich aplikacji takich jak np. warsztaty, hotele itp. a w wersji sieciowej, może stanowić część dużo większego systemu. Elastyczne możliwości sieciowania central umożliwiają stosowanie centrali FC722 do rozległych systemów.
 • centrala FC723
  Jest to modułowa centrala pożarowa ze zintegrowanym panelem obsługowym, przetwarzającą sygnały nawet z 756 adresowalnych urządzeń Cerberus PRO oraz urządzeń SynoLOOP. Centrla może pracować jako autonomiczna lub sieciowalna. W ramach jednej sieci może pracować maksymalnie do 64 stacji (central i konsol).
 • centrale seria FC 724
  Centrala 4-pętlowa ( maks. 8 pętli) jest kompaktową centralą pożarową ze zintegrowanym panelem obsługowym, przetwarzającą sygnały nawet z 504 adresowalnych urządzeń Cerberus PRO. Centrala może pracować jako jednostka autonomiczna lub sieciowa. Może być programowana za pomocą przyjaznego użytkownikowi oprogramowania Cerberus-Engineering-Tool umożliwiając tworzenie systemów o dużej wszechstronności. Do 32 stacji (central i konsoli) może być połączonych w ramach jednego klastra (C-WEB/SAFEDLINK), lub do 16 w przypadku podłączenia do systemu zarządzającego. W przypadku światłowodowej sieci szkieletowej (C-WEB/LAN) może być połączone do 14 klastrów z 16 centralami każdy. Ta topologia sieci jest zgodna z normą EN54 dla połączenia maksymalnie 64 stacji.
  Wszystkie linie dozorowe są monitorowane na doziemienie. Dostosowanie tekstów użytkownika z poziomu centrali lub oprogramowania Cerberus-Engineering-Tool. Pamięć do 2000 zdarzeń zapisanych wg różnych kryteriów. Automatyczna zmiana czasu z letniego na zimowy. Automatyczne wczytanie i konfiguracja wszystkich urządzeń C-NET, umożliwiająca natychmiastowe i proste uruchomienie systemu. Dane mogą być przesłane za pomocą programu do zdalnego dostępu Cerberus-Remote.

  Centrala FC724 idealnie nadaje się do dużych aplikacji takich jak np. zakłady przemysłowe, oddziały banków, kompleksy biurowe itp. Elastyczne możliwości sieciowania central umożliwiają stosowanie centrali FC724 do rozległych systemów  
 • centrale seria FC726
  Centrala 4-pętlowa (możliwość rozbudowy do maks. 28 pętli) jest modułową centralą pożarową ze zintegrowanym panelem obsługowym, przetwarzającą sygnały nawet z 1512 adresowalnych urządzeń Cerberus PRO. Wbudowana kaseta na karty rozszerzeń umożliwia rozbudowę o dodatkowe linie pętlowe (C-NET) lub karty WE/WYJ. Karty rozszerzeń można wymieniać bez konieczności wyłączania zasilania centrali.

  Centrala może pracować jako jednostka autonomiczna lub sieciowa. Może być programowana za pomocą przyjaznego użytkownikowi oprogramowania Cerberus-Engineering-Tool umożliwiając tworzenie systemów o dużej wszechstronności. Do 32 stacji (central i konsoli) może być połączonych w ramach jednego klastra (C-WEB/SAFEDLINK), lub do 16 w przypadku podłączenia do systemu zarządzającego. W przypadku światłowodowej sieci szkieletowej (C-WEB/LAN) może być połączone do 14 klastrów z 16 centralami każdy. Ta topologia sieci jest zgodna z normą EN54 dla połączenia maksymalnie 64 stacji.

  Wszystkie linie dozorowe są monitorowane na doziemienie. Dostosowanie tekstów użytkownika z poziomu centrali lub oprogramowania Cerberus-Engineering-Tool. Pamięć do 2000 zdarzeń zapisanych wg różnych kryteriów. Automatyczna zmiana czasu z letniego na zimowy. Automatyczne wczytanie i konfiguracja wszystkich urządzeń C-NET, umożliwiająca natychmiastowe i proste uruchomienie systemu. Dane mogą być przesłane za pomocą programu do zdalnego dostępu Cerberus-Remote.

  FC726 idealnie nadaje się do bardzo dużych aplikacji takich jak np. kompleksy biurowe, kampusy uniwersyteckie itp. Elastyczne możliwości sieciowania central umożliwiają stosowanie centrali FC726 do rozległych systemów

System sygnalizacji pożaru firmy Bosch

Systemy sygnalizacji i wykrywania pożaru oferowany przez firmę Bosch zapewnia doskonały poziom bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynkach i innych wymagających zastosowaniach.

Bosch działa w branży systemów sygnalizacji pożaru już od ponad 80 lat i oferuje produkty oraz rozwiązania zapewniające najlepszą ochronę ludzkiego życia, a w przypadku zagrożenia pozwalające zorganizować sprawną i skuteczną akcję ratunkową.

system pożarowy firmy Bosch

Oferowane rozwiązania:

 • Centrala AVENAR 2000
  Kompaktowa modułowa centrala systemu sygnalizacji pożaru z możliwością rozszerzenia do 4 pętli zapewnia indywidualne rozwiązania do małych i średniej wielkości instalacji.

  Wyposażona w wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości z jasnymi kolorami, który wyświetla alarmy i zdarzenia oraz w dotykowy 8″ panel ze stałymi i programowalnymi przyciskami, dzięki czemu można dostosować go do swoich potrzeb. Centrala posiada także zintegrowany przełącznik Ethernet do połączenia z siecią i interfejsami do usług zdalnych, zarządzania budynkiem i dźwiękowego systemu alarmowego
 • Centrala FPA5000
  Modułowa centrala systemu sygnalizacji pożaru, którą można w elastyczny sposób dostosować do potrzeb każdego obiektu. Jest to możliwe dzięki szerokiej gamie obudów, modułów oraz zasilaczy. Modułowa konstrukcja ułatwia praktycznie każdy aspekt użytkowania, od instalacji, obsługi, programowania i zamawiania, aż po konserwację, rozbudowę i szkolenia, co zapewnia ogromne oszczędności kosztów i czasu. – jedna centrala jest w stanie obsłużyć do 46 modułów funkcjonalnych znajdujących się w obudowach samej centrali i 4096 urządzeń przyłączonych do maksymalnie 32 analogowych adresowalnych pętli,
  – istnieją dwie podstawowe wersje obudów: obudowy mocowane bezpośrednio do ściany oraz obudowy mocowane w specjalnych ramach montażowych,
  – modułowa konstrukcja obudowy i możliwość dodawania modułów funkcjonalnych do centrali pozwala na łatwą rozbudowę systemu wraz ze wzrostem wymagań,
  – przejrzysta struktura menu i ekran dotykowy pozwalają na szybkie zapoznanie się z systemem,
  – „Łatwość obsługi”, jedno z najczęstszych wymagań użytkowników, zostało całkowicie spełnione dzięki intuicyjnemu menu z systemem porad dla użytkownika.

System sygnalizacji pożaru firmy Polon-Alfa

Firma Polon-Alfa oferuje klientom rozwiązania z zakresu systemów sygnalizacji pożaru skupione na wykrywaniu i sygnalizowaniu pożarów,  w tym czujki, centrale, systemy ręcznego ostrzegania oraz akcesoria różnych typów. Dzięki swojemu ponad 60-letniemu doświadczeniu, najlepszym kadrom oraz skupieniu na oczekiwaniach klientów Polon-Alfa dostarcza niezawodne rozwiązania.

Wszystkie produkty Polon-Alfa są certyfikowane na zgodność z normami europejskimi w notyfikowanych jednostkach certyfikujących. Świadectwem ich najwyższej jakości jest ponadto nadanie firmie kodu podmiotu gospodarki narodowej NATO i koncesja na produkcję urządzeń dla potrzeb obronności kraju.

Systemy przeciwpożarowe Polon-Alfa to kompleksowe rozwiązania, na które składają się między innymi: centrale sygnalizacji pożarowej

Centrala ppoż Polon6000

Oferowane rozwiązania:

 • Centrala POLON 4100
  Zalecana do ochrony przeciwpożarowej rożnego rodzaju obiektów, niedużych lub średniej wielkości, np. hoteli, banków, magazynów, obiektów zabytkowych, „inteligentnych” budynków itp. Możliwość adresowania elementów liniowych pozwala na identyfikację miejsca powstania pożaru z dokładnością do pojedynczej czujki. Centrala umożliwia ponadto sterowanie i kontrolę zewnętrznych urządzeń zabezpieczających takich jak bramy pożarowe, klapy oddymiające itp. oraz przekazanie informacji o pożarze do stacji monitoringu zarówno w postaci cyfrowej jak i analogowej. Po otrzymaniu sygnału alarmu, zgodnie z zaprogramowanym wariantem alarmowania, centrala może uruchamiać m.in. sygnalizatory oraz przekaźniki wyjściowe wewnątrz centrali jak również na liniach dozorowych w postaci liniowych elementów sterujących.
 • Centrala POLON 4200
  Centrala systemu sygnalizacji pożarowej POLON 4200 jest urządzeniem integrującym wszystkie elementy pracujące w adresowalnym systemie automatycznego wykrywania pożarów POLON 4000.

  Centrala koordynuje pracę urządzeń w systemie oraz podejmuje decyzję o zainicjowaniu alarmu pożarowego, wysterowaniu urządzeń sygnalizacyjnych i przeciwpożarowych oraz o przekazaniu informacji do centrum monitorowania lub systemu nadzoru.

  Centrala POLON 4200 jest zalecana do ochrony przeciwpożarowej różnego rodzaju obiektów, niedużych lub średniej wielkości, np. hoteli, banków, magazynów, obiektów zabytkowych, „inteligentnych” budynków itp.

  Współpracuje z nowym szeregiem czujek 4043 – bez możliwości pracy w wariantach alarmowania interaktywnego – lub z taką możliwością po zastosowaniu czujek szeregu 4046.

 • Centrala POLON 4900
  Zalecana do ochrony przeciwpożarowej różnego rodzaju, dużych, bardzo dużych oraz rozległych obiektów. Doskonale nadaje się do integracji z innymi systemami w ramach tzw. „inteligentnych” budynków. Możliwość adresowania elementów liniowych pozwala na identyfikację miejsca powstania pożaru z dokładnością do pojedynczej czujki. Centrala umożliwia ponadto sterowanie i kontrolę zewnętrznych urządzeń zabezpieczających takich jak bramy pożarowe, klapy oddymiające itp. oraz przekazanie informacji o pożarze do stacji monitoringu zarówno w postaci cyfrowej jak i analogowej. Po otrzymaniu sygnału alarmu, zgodnie z zaprogramowanym wariantem alarmowania, centrala może uruchamiać m.in. sygnalizatory oraz przekaźniki wyjściowe wewnątrz centrali jak również na liniach dozorowych w postaci liniowych elementów sterujących. Centrala ma możliwość pracy w sieci z innymi centralami POLON 4900 oraz POLON 4500. W sieci może pracować maksymalnie 31 central co pozwala na zainstalowanie w systemie ponad 31 tys. elementów adresowalnych.
 • Centrala POLON 6000
  Centrala jest przeznaczona do wykrywania i sygnalizowania zagrożenia pożarowego po odebraniu informacji od współpracujących z nią czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych. Centrala koordynuje pracę wszystkich urządzeń w systemie oraz podejmuje decyzję o zainicjowaniu alarmu pożarowego, wysterowaniu urządzeń sygnalizacyjnych i przeciwpożarowych oraz o przekazaniu informacji do centrum monitorowania lub systemu nadzoru.

  Centrala POLON 6000 jest zalecana do ochrony przeciwpożarowej różnego rodzaju obiektów, zwłaszcza dużych lub rozległych, np. hoteli, biurowców, magazynów, obiektów zabytkowych, „inteligentnych” budynków z dużą liczbą współpracujących urządzeń automatyki pożarowej. Może być łatwo integrowana w ramach wielu istniejących na rynku systemów  zarzadzania bezpieczeństwem obiektu.

Systemu Sygnalizacji Pożaru – zasada działania

System sygnalizacji pożaru w skrócie SSP to zestaw współdziałających ze sobą elementów, które wykrywają pożar, alarmują użytkowników obiektu, automatycznie powiadamiają straż pożarną oraz wykonują szereg innych działań zmierzających do zminimalizować skutków pożaru.

System SSP jest jednym z podstawowych systemów bezpieczeństwa, którego celem jest ochrona życia i zdrowia ludzi, a także zgromadzonych w obiektach dóbr.

System SSP oparty jest na zamontowanych w pomieszczeniach wielu typach różnych czujek dymu, które reagują na dym lub wzrost temperatury, przekazując informację o takim zdarzeniu do centrali pożarowej. Następnie po przetworzeniu danych centrala podejmuje decyzje o konieczności poinformowania o zagrożeniu personel obsługi, a w przypadku jego braku – za pośrednictwem UTA wzywa straż pożarną. W tym samym czasie uruchamia sygnalizatory, uruchamia systemy gaszenia oraz przekazuje odpowiednie sygnały do modułów sterujących, które aktywują pracę innych elementów peryferyjnych systemu sygnalizacji pożaru. Alarm, może zostać również wzbudzony, za pomocą ręcznych przycisków pożarowych (ROP), przez osoby, które zauważyły i znajdowały się w okolicy pojawienia się pożaru.

Zadaniem każdego systemu sygnalizacji pożaru jest szybkie i bezbłędne wykrycie powstającego pożaru zanim się rozprzestrzeni i osiągnie rozmiary trudne do opanowania. Dzięki wyposażeniu obiektu z system sygnalizacji pożaru dostajemy możliwość szybkiego wykrycie źródła pożaru co pozwoli uzyskać nam więcej czasu na przeprowadzenie ewakuacji budynku i na skuteczną ochronę zgromadzonych w nim wartości.

System Sygnalizacji Pożaru - w jakich obiektach jest wymagany?

Montaż systemów sygnalizacji pożaru zalecana jest wszędzie tam, gdzie istnieje podwyższone ryzyko wystąpienia pożaru. To, w jakich obiektach System Sygnalizacji Pożaru powinien zostać zainstalowany, reguluje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Zapoznając się z  wymaganiami zawartymi w rozporządzeniu można zauważyć, że najważniejszym kryterium czy dany obiekt powinien posiadać  system sygnalizacji pożaru jest jego powierzchnia oraz liczba przebywających w nim osób. Warto zauważyć, że w każdym budynku, w którym występuje podwyższone ryzyku wystąpienia pożaru należy rozważyć  wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru.

Zgodnie z prawem  a konkretnie z  §28.1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) w system sygnalizacji pożaru należy wyposażyć:

 • budynki handlowe i wystawowe:
  • jednokondygnacyjne o powierzchni strefy pożarowej ponad 5000 m2,
  • wielokondygnacyjne o powierzchni strefy pożarowej ponad 2500 m2.
 • teatry o liczbie miejsc ponad 300,
 • kina o liczbie miejsc ponad 600;
 • budynki służące celom gastronomicznym o liczbie miejsc ponad 300;
 • sale widowiskowe i sportowe o liczbie miejsc ponad 1500;
 • szpitale, z wyjątkiem psychiatrycznych, oraz sanatoria o liczbie łóżek ponad 200 w budynku;
 • szpitale psychiatryczne o liczbie łóżek ponad 100 w budynku;
 • domy pomocy społecznej i ośrodki rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych o liczbie łóżek ponad 100 w budynku;
 • budynki użyteczności publicznej wysokie i wysokościowe;
 • zakłady pracy zatrudniające ponad 100 osób niepełnosprawnych w budynku;
 • budynki zamieszkania zbiorowego, w których przewidywany okres pobytu tych samych osób przekracza 3 doby, o liczbie miejsc noclegowych ponad 200;
 • budynki zamieszkania zbiorowego niewymienione w pkt. 11, o liczbie miejsc noclegowych ponad 50;
 • archiwa wyznaczone przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych;
 • muzea oraz zabytki budowlane wyznaczone przez Generalnego Konserwatora Zabytków w uzgodnieniu z Komendantem Głównym PSP;
 • ośrodki elektronicznego przetwarzania danych o zasięgu krajowym, wojewódzkim i resortowym;
 • centrale telefoniczne o pojemności ponad 10 000 numerów i centrale telefoniczne tranzytowe o pojemności 5000-10000 numerów, o znaczeniu miejscowym lub regionalnym;
 • garaże podziemne, w których strefa pożarowa przekracza 1500 m2, lub zlokalizowane na więcej niż jednej kondygnacji podziemnej;
 • stacje metra (kolei podziemnych);
 • dworce i porty przeznaczone do jednoczesnego przebywania w nich więcej niż 500 osób;
 • banki, w których strefa pożarowa obejmuje salę operacyjną i ma powierzchnię przekraczającą 500 m2;
 • biblioteki, których zbiory w całości lub w części tworzą narodowy zasób biblioteczny.

Najnowsze artykuły:

Bezpieczeństwo pożarowe budynków

Bezpieczeństwo pożarowe budynków – normy, przepisy, wymagania

Kwestie bezpieczeństwa pożarowego budynków reguluje przede wszystkim rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Kluczowymi kwestiami, które projektant musi wziąć pod uwagę projektując budynek, to klasa ZL, PM lub IN, czyli podział budynków ze względu na bezpieczeństwo pożarowe oraz ich wymagana odporność pożarowa (A do E) zależna od wysokości. Z kolei na etapie użytkowania budynku za bezpieczeństwo przed zagrożeniem pożarowym odpowiada osoba fizyczna lub prawna użytkująca budynek.

Czytaj Więcej »

MASZ WIĘCIEJ PYTAŃ ?

 a nasz inżynier ds. bezpieczeństwa pożarowego dobierze i wyceni rozwiązanie odpowiednie dla Ciebie

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.