...

TUNELE

rozwiązania DSO dla tuneli

Rozwiązania DSO dla tuneli

Tunele drogowe to specyficzne obiekty budowlane, w których kluczowym priorytetem jest utrzymanie ruchu i zapewnienie bezpieczeństwa podróżnym. Dźwiękowe systemy ostrzegawcze stosowane w tunelach muszą zapewniać efektywną ewakuację znajdujących się tam osób do miejsc bezpiecznych.

Oferowane przez INTelectro systemy DSO idealnie sprawdzają się w tunelach drogowych ponieważ posiadają zaimplementowaną funkcję definiowania opóźnień sygnałów akustycznych emitowanych przez głośniki systemu nagłośnienia. Powyższa funkcjonalność nie wymaga stosowania dodatkowych, niecertyfikowanych i zapewnia doskonałe zsynchronizowanie fal akustycznych emitowanych przez głośniki.

Stosowane w naszych instalacjach dedykowane kierunkowe głośniki tunelowe dużej mocy, charakteryzują się wysokim poziomem emitowanego ciśnienia akustycznego. Zainstalowane co kilkadziesiąt metrów w tunelu, zapewniają precyzyjną propagację dźwięku, eliminując niepożądane odbicia, odpowiedni poziom głośności oraz szerszy zakres częstotliwości gwarantując tym samym najwyższy możliwy do uzyskania poziom zrozumiałości komunikatów.

Dodatkowym atutem instalowanych przez firmę INTelectro systemów jest stosowanie w każdym mikrofonie strażaka wbudowanej  karta komunikacyjnej, umożliwiającej podłączenie mikrofonu, za pośrednictwem okablowania światłowodowego, bez konieczności stosowania dodatkowych konwerterów i wynoszenie mikrofonów na wymagane w tego typu obiektach bardzo duże odległości, sięgające nawet do kilkunastu kilometrów.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.