Co to jest ochrona przeciwpożarowa?

Co to jest instrukcja bezpieczeństwa pożarowego?

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego – IBP dostarcza informacji w jaki sposób zapobiec pożarom i jak reagować w przypadku ich wystąpienia.